Mũi khoan bê tông

Mũi khoan bê tông

Mũi khoan bê tông

Lưỡi cắt kim cương Korea Máy và thiết bị xây dựng Lưỡi cắt kim cương Máy khoan lấy mẫu bê tông Bộ mũi khoan rút lõi bê tông Máy & thiết bị Bơm màng Máy khuấy và phụ kiện Khớp nối nhanh PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX Dây dẫn khí nén Máy nén khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX MÁY CHÀ NHÁM TƯỜNG MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MŨI KHOAN TỪ MÁY KHOAN TỪ Máy chà nhám hơi Máy cắt gạch
0914 554 543
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0918 140 343

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 554 543 - 0918 946 927

Mũi khoan bê tông

Mũi khoan bê tông B8.5x125mm

Mũi khoan bê tông B8.5x125mm

MSP:B8.5x125mm

Giá: 75.000 đ 66.500 đ

Mũi khoan bê tông B8.0x125mm

Mũi khoan bê tông B8.0x125mm

MSP:B8.0x125mm

Giá: 65.000 đ 56.000 đ

Mũi khoan bê tông B7.5x125mm

Mũi khoan bê tông B7.5x125mm

MSP:B7.5x125mm

Giá: 75.000 đ 69.000 đ

Mũi khoan bê tông B7.2x125mm

Mũi khoan bê tông B7.2x125mm

MSP:B7.2x125mm

Giá: 68.000 đ 64.500 đ

Mũi khoan bê tông B7.0x125mm

Mũi khoan bê tông B7.0x125mm

MSP:B7.0x125mm

Giá: 62.000 đ 51.000 đ

Mũi khoan bê tông B6.5x100mm

Mũi khoan bê tông B6.5x100mm

MSP:B6.5x100mm

Giá: 45.000 đ 39.000 đ

Mũi khoan bê tông B6.4x100mm

Mũi khoan bê tông B6.4x100mm

MSP:B6.4x100mm

Giá: 45.000 đ 39.000 đ

Mũi khoan bê tông B6.0x100mm

Mũi khoan bê tông B6.0x100mm

MSP:B6.0x100mm

Giá: 45.000 đ 38.300 đ

Mũi khoan bê tông B5.5x100mm

Mũi khoan bê tông B5.5x100mm

MSP:B5.5x100mm

Giá: 48.500 đ 42.300 đ

Mũi khoan bê tông B5.4x100mm

Mũi khoan bê tông B5.4x100mm

MSP:B5.4x100mm

Giá: 46.500 đ 42.300 đ

Mũi khoan bê tông B5.3x100mm

Mũi khoan bê tông B5.3x100mm

MSP:B5.3x100mm

Giá: 45.000 đ 39.500 đ

Mũi khoan bê tông B5.0x85mm

Mũi khoan bê tông B5.0x85mm

MSP:B5.0x85mm

Giá: 38.000 đ 34.500 đ

Mũi khoan bê tông B4.8x85mm

Mũi khoan bê tông B4.8x85mm

MSP:B4.8x85mm

Giá: 44.000 đ 37.500 đ

Mũi khoan bê tông B4.5x85mm

Mũi khoan bê tông B4.5x85mm

MSP:B4.5x85mm

Giá: 44.000 đ 37.300 đ

Mũi khoan bê tông B4.4x85mm

Mũi khoan bê tông B4.4x85mm

MSP:B4.4x85mm

Giá: 43.000 đ 38.500 đ

Mũi khoan bê tông B4.3x85mm

Mũi khoan bê tông B4.3x85mm

MSP:B4.3x85mm

Giá: 42.000 đ 36.500 đ

Mũi khoan bê tông B4.0x85mm

Mũi khoan bê tông B4.0x85mm

MSP:B4.0x85mm

Giá: 41.000 đ 34.500 đ

Mũi khoan bê tông B3.8x85mm

Mũi khoan bê tông B3.8x85mm

MSP:B3.8x85mm

Giá: 44.000 đ 39.000 đ

Mũi khoan bê tông B3.5x85mm

Mũi khoan bê tông B3.5x85mm

MSP:B3.5x85mm

Giá: 33.000 đ 26.000 đ

Mũi khoan bê tông B3.4x85mm

Mũi khoan bê tông B3.4x85mm

MSP:B3.4x85mm

Giá: 38.000 đ 31.500 đ

Mũi khoan bê tông B3.2x85mm

Mũi khoan bê tông B3.2x85mm

MSP:B3.2x85mm

Giá: 32.000 đ 26.000 đ

Mũi khoan bê tông B3.0x85mm

Mũi khoan bê tông B3.0x85mm

MSP:B3.0x85mm

Giá: 38.000 đ 31.500 đ

Mũi khoan bê tông B2.8x85mm

Mũi khoan bê tông B2.8x85mm

MSP:B2.8x85mm

Giá: 38.000 đ 31.500 đ

Mũi khoan be tông B2.5x85mm

Mũi khoan be tông B2.5x85mm

MSP:B2.5x85mm

Giá: 36.000 đ 31.500 đ

Mũi khoan bê tông RJ3.4x150mm

Mũi khoan bê tông RJ3.4x150mm

MSP:RJ3.4x150mm

Giá: 68.000 đ 61.500 đ

Mũi khoan bê tông RJ3.0x150mm

Mũi khoan bê tông RJ3.0x150mm

MSP:RJ3.0x150mm

Giá: 65.000 đ 61.500 đ

Mũi khoan bê tông RJ10.5x135mm

Mũi khoan bê tông RJ10.5x135mm

MSP:RJ10.5x135mm

Giá: 152.000 đ 122.000 đ

Mũi khoan bê tông RJ10.0x135mm

Mũi khoan bê tông RJ10.0x135mm

MSP:RJ10.0x135mm

Giá: 135.000 đ 108.000 đ

Mũi khoan bê tông RJ9.0x115mm

Mũi khoan bê tông RJ9.0x115mm

MSP:RJ9.0x115mm

Giá: 115.000 đ 103.000 đ

Mũi khoan bê tông RJ8.5x115mm

Mũi khoan bê tông RJ8.5x115mm

MSP:RJ8.5x115mm

Giá: 92.000 đ 85.300 đ

Mũi khoan bê tông RJ8.0x115mm

Mũi khoan bê tông RJ8.0x115mm

MSP:RJ8.0x115mm

Giá: 89.000 đ 82.500 đ

Mũi khoan bê tông RJ7.0x115mm

Mũi khoan bê tông RJ7.0x115mm

MSP:RJ7.0x115mm

Giá: 85.000 đ 77.300 đ

Mũi khoan bê tông RJ6.5x100mm

Mũi khoan bê tông RJ6.5x100mm

MSP:RJ6.5x100mm

Giá: 67.000 đ 60.300 đ

Mũi khoan bê tông RJ6.4x100mm

Mũi khoan bê tông RJ6.4x100mm

MSP:RJ6.4x100mm

Giá: 60.000 đ 53.500 đ

Mũi khoan bê tông RJ6.0x100mm

Mũi khoan bê tông RJ6.0x100mm

MSP:RJ6.0x100mm

Giá: 62.500 đ 55.500 đ

Mũi khoan bê tông RJ5.5x100mm

Mũi khoan bê tông RJ5.5x100mm

MSP:RJ5.5x100mm

Giá: 63.500 đ 56.500 đ

Mũi khoan bê tông RJ5.3x100mm

Mũi khoan bê tông RJ5.3x100mm

MSP:RJ5.3x100mm

Giá: 63.000 đ 57.000 đ

Mũi khoan bê tông RJ5.0x95mm

Mũi khoan bê tông RJ5.0x95mm

MSP:RJ5.0x95mm

Giá: 58.500 đ 52.000 đ

Mũi khoan bê tông RJ4.8x95mm

Mũi khoan bê tông RJ4.8x95mm

MSP:RJ4.8x95mm

Giá: 58.000 đ 51.500 đ

Mũi khoan bê tông RJ4.5x95mm

Mũi khoan bê tông RJ4.5x95mm

MSP:RJ4.5x95mm

Giá: 58.000 đ 51.500 đ

« 1 2 3 »