Mũi khoan bê tông

Mũi khoan bê tông

Mũi khoan bê tông

Lưỡi cắt kim cương Korea Máy và thiết bị xây dựng Lưỡi cắt kim cương Máy khoan lấy mẫu bê tông Bộ mũi khoan rút lõi bê tông Máy & thiết bị Bơm màng Máy khuấy và phụ kiện Khớp nối nhanh PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX Dây dẫn khí nén Máy nén khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX MÁY CHÀ NHÁM TƯỜNG MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MŨI KHOAN TỪ MÁY KHOAN TỪ Máy chà nhám hơi Máy cắt gạch
0914 554 543
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0918 140 343

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 554 543 - 0918 946 927

Mũi khoan bê tông

Mũi khoan bê tông RJ4.3x95mm

Mũi khoan bê tông RJ4.3x95mm

MSP:RJ4.3x95mm

Giá: 56.000 đ 48.000 đ

Mũi khoan bê tông RJ4.0x95mm

Mũi khoan bê tông RJ4.0x95mm

MSP:RJ4.0x95mm

Giá: 56.000 đ 48.000 đ

Mũi khoan bê tông RJ3.8x95mm

Mũi khoan bê tông RJ3.8x95mm

MSP:RJ3.8x95mm

Giá: 57.000 đ 51.000 đ

Mũi khoan bê tông RJ3.5x95mm

Mũi khoan bê tông RJ3.5x95mm

MSP:RJ3.5x95mm

Giá: 55.000 đ 46.000 đ

Mũi khoan bê tông RJ3.4x90mm

Mũi khoan bê tông RJ3.4x90mm

MSP:RJ3.4x90mm

Giá: 55.000 đ 46.000 đ

Mũi khoan bê tông RJ3.2x90mm

Mũi khoan bê tông RJ3.2x90mm

MSP:RJ3.2x90mm

Giá: 58.500 đ 51.500 đ

Mũi khoan bê tông RJ3.0x90mm

Mũi khoan bê tông RJ3.0x90mm

MSP:RJ3.0x90mm

Giá: 55.000 đ 47.000 đ

Mũi khoan bê tông RJ2.8x90mm

Mũi khoan bê tông RJ2.8x90mm

MSP:RJ2.8x90mm

Giá: 55.000 đ 48.000 đ

Mũi khoan bê tông RJ2.5x90mm

Mũi khoan bê tông RJ2.5x90mm

MSP:RJ2.5x90mm

Giá: 55.000 đ 48.000 đ

Mũi khoan bê tông RJ7.5x115mm

Mũi khoan bê tông RJ7.5x115mm

MSP:RJ7.5x115mm

Giá: 89.000 đ 81.500 đ

« 1 2 3 »