© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

Lưỡi cắt kim cương Korea Máy và thiết bị xây dựng Lưỡi cắt kim cương Máy khoan lấy mẫu bê tông Bộ mũi khoan rút lõi bê tông Máy & thiết bị Bơm màng Máy khuấy và phụ kiện Khớp nối nhanh PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX Dây dẫn khí nén Máy nén khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX MÁY CHÀ NHÁM TƯỜNG MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MŨI KHOAN TỪ MÁY KHOAN TỪ Máy chà nhám hơi Máy cắt gạch
0914 554 543
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0918 140 343

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 554 543 - 0918 946 927

Mũi khoan từ hợp kim TCT

Mũi khoan từ hợp kim 35N - 22 mm

Mũi khoan từ hợp kim 35N - 22 mm

MSP:Chdodis 35N - 22 mm

Giá: 395.000 đ 395.000 đ

Mũi khoét hợp kim unika 16mm

Mũi khoét hợp kim unika 16mm

MSP:MCTR16

Giá: 420.000 đ 395.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 60

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 60

MSP:Unika 50N - 60

Giá: 2.350.000 đ 2.250.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 26

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 26

MSP:MX50N-26

Giá: 986.000 đ 920.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 50

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 50

MSP:Unika 50N - 50

Giá: 1.790.000 đ 1.670.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 49

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 49

MSP:Unika 50N - 49

Giá: 1.785.000 đ 1.670.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 48

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 48

MSP:Unika 50N - 48

Giá: 1.785.000 đ 1.665.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 47

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 47

MSP:Unika 50N - 47

Giá: 1.775.000 đ 1.655.000 đ

Mũi khoan kính 20 mm

Mũi khoan kính 20 mm

MSP:MKK-D20

Giá: 24.000 đ 23.500 đ

Mũi khoan kính 18 mm

Mũi khoan kính 18 mm

MSP:MKK-D18

Giá: 22.000 đ 20.500 đ

Mũi khoan kính 16 mm

Mũi khoan kính 16 mm

MSP:MKK-D16

Giá: 16.500 đ 15.500 đ

Mũi khoan kính 14 mm

Mũi khoan kính 14 mm

MSP:MKK-D14

Giá: 14.200 đ 13.500 đ

Mũi khoan kính 12 mm

Mũi khoan kính 12 mm

MSP:MKK-D12

Giá: 11.000 đ 10.500 đ

Mũi khoan kính 10 mm

Mũi khoan kính 10 mm

MSP:MKK-D10

Giá: 9.200 đ 9.000 đ

Mũi khoan kính 8 mm

Mũi khoan kính 8 mm

MSP:MKK-D8

Giá: 7.000 đ 6.800 đ

Mũi khoan kính 6 mm

Mũi khoan kính 6 mm

MSP:MKK-D6

Giá: 5.600 đ 5.400 đ

Mũi khoét hợp kim unika 120mm

Mũi khoét hợp kim unika 120mm

MSP:MCTR120

Giá: 3.225.000 đ 3.187.000 đ

Mũi khoét hợp kim unika 110mm

Mũi khoét hợp kim unika 110mm

MSP:MCTR110

Giá: 2.700.000 đ 2.633.000 đ

Mũi khoét hợp kim unika 100mm

Mũi khoét hợp kim unika 100mm

MSP:MCTR100

Giá: 2.379.000 đ 2.356.000 đ

Mũi khoét hợp kim unika 95mm

Mũi khoét hợp kim unika 95mm

MSP:MCTR95

Giá: 2.162.000 đ 2.148.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 46

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 46

MSP:Unika 50N - 46

Giá: 1.770.000 đ 1.650.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 45

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 45

MSP:Unika 50N - 45

Giá: 1.750.000 đ 1.620.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 42

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 42

MSP:Unika 50N - 42

Giá: 1.380.000 đ 1.260.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 33

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 33

MSP:MX50N-33

Giá: 1.058.000 đ 980.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 32

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 32

MSP:MX50N-32

Giá: 1.058.000 đ 980.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 31

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 31

MSP:MX50N-31

Giá: 1.058.000 đ 970.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 30

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 30

MSP:MX50N-30

Giá: 1.000.000 đ 950.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 29

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 29

MSP:MX50N-29

Giá: 1.000.000 đ 950.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 28

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 28

MSP:MX50N-28

Giá: 996.000 đ 940.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 27

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 27

MSP:MX50N-27

Giá: 986.000 đ 930.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 25.5

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 25.5

MSP:MX50N-25.5

Giá: 986.000 đ 920.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 25

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 25

MSP:MX50N-25

Giá: 945.000 đ 870.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 24.5

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 24.5

MSP:MX50N-24.5

Giá: 945.000 đ 870.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N-24

Mũi khoan từ hợp kim 50N-24

MSP:MX50N-24

Giá: 935.000 đ 855.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 23.5

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 23.5

MSP:MX50N-23.5

Giá: 935.000 đ 850.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 23

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 23

MSP:MX50N-23

Giá: 935.000 đ 850.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N-22

Mũi khoan từ hợp kim 50N-22

MSP:MX50N-22

Giá: 930.000 đ 850.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N-21

Mũi khoan từ hợp kim 50N-21

MSP:MX50N-21

Giá: 930.000 đ 850.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N-20.5

Mũi khoan từ hợp kim 50N-20.5

MSP:MX50N-20.5

Giá: 930.000 đ 840.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 20

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 20

MSP:MX50N-20

Giá: 920.000 đ 835.000 đ

« 1 2 3 4 5 »