© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

Lưỡi cắt kim cương Korea Máy và thiết bị xây dựng Lưỡi cắt kim cương Máy khoan lấy mẫu bê tông Bộ mũi khoan rút lõi bê tông Máy & thiết bị Bơm màng Máy khuấy và phụ kiện Khớp nối nhanh PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX Dây dẫn khí nén Máy nén khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX MÁY CHÀ NHÁM TƯỜNG MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MŨI KHOAN TỪ MÁY KHOAN TỪ Máy chà nhám hơi Máy cắt gạch
0914 554 543
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0918 140 343

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 554 543 - 0918 946 927

Bàn đẩy cắt gạch

Bàn đẩy cắt gạch C-800

Bàn đẩy cắt gạch C-800

MSP:C-800

Giá: 2.500.000 đ 2.400.000 đ

Bàn đẩy cắt gạch Star Max 65

Bàn đẩy cắt gạch Star Max 65

MSP:Star Max 65

Giá: 3.000.000 đ 2.585.000 đ

Bàn đẩy cắt gạch C-1000

Bàn đẩy cắt gạch C-1000

MSP:C-1000

Giá: 3.000.000 đ 2.900.000 đ

Bàn đẩy cắt gạch SPEED-92

Bàn đẩy cắt gạch SPEED-92

MSP:SPEED-92

Giá: 5.900.000 đ 5.500.000 đ

Bàn đẩy cắt gạch SPEED-72

Bàn đẩy cắt gạch SPEED-72

MSP:SPEED-72

Giá: 4.150.000 đ 3.850.000 đ

Bàn đẩy cắt gạch SPEED-62

Bàn đẩy cắt gạch SPEED-62

MSP:SPEED-62

Giá: 3.500.000 đ 3.300.000 đ

Bàn đẩy cắt gạch Fast-85

Bàn đẩy cắt gạch Fast-85

MSP:Fast-85

Giá: 4.200.000 đ 3.850.000 đ

Bàn đẩy cắt gạch Fast-65

Bàn đẩy cắt gạch Fast-65

MSP:Fast-65

Giá: 3.000.000 đ 2.860.000 đ

Bàn đẩy cắt gạch Star 60 N Plus

Bàn đẩy cắt gạch Star 60 N Plus

MSP:Star 60 N Plus

Giá: 2.400.000 đ 1.980.000 đ

Bàn đẩy cắt gạch C-600

Bàn đẩy cắt gạch C-600

MSP:C-600

Giá: 1.650.000 đ 1.600.000 đ

Bàn đẩy cắt gạch TX-900-N

Bàn đẩy cắt gạch TX-900-N

MSP:TX-900-N

Giá: 12.900.000 đ 10.890.000 đ

Bàn đẩy cắt gạch TP-93-S

Bàn đẩy cắt gạch TP-93-S

MSP:TP-93-S

Giá: 6.930.000 đ 6.820.000 đ

Bàn đẩy cắt gạch TP-66-S

Bàn đẩy cắt gạch TP-66-S

MSP:TP-66-S

Giá: 5.500.000 đ 4.950.000 đ

Bàn đẩy cắt gạch SPEED PLUS 72

Bàn đẩy cắt gạch SPEED PLUS 72

MSP:SPEED PLUS 72

Giá: 5.890.000 đ 5.720.000 đ

Bàn đẩy cắt gạch SPEED PLUS 62

Bàn đẩy cắt gạch SPEED PLUS 62

MSP:SPEED PLUS 62

Giá: 5.200.000 đ 4.950.000 đ

Bàn đẩy cắt gạch SPEED PLUS 92

Bàn đẩy cắt gạch SPEED PLUS 92

MSP:SPEED PLUS 92

Giá: 7.900.000 đ 7.700.000 đ