bosch

bosch

bosch

Lưỡi cắt kim cương Korea Máy và thiết bị xây dựng Lưỡi cắt kim cương Máy khoan lấy mẫu bê tông Bộ mũi khoan rút lõi bê tông Máy & thiết bị Bơm màng Máy khuấy và phụ kiện Khớp nối nhanh PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX Dây dẫn khí nén Máy nén khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX MÁY CHÀ NHÁM TƯỜNG MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MŨI KHOAN TỪ MÁY KHOAN TỪ Máy chà nhám hơi Máy cắt gạch
0914 554 543
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0918 140 343

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 554 543 - 0918 946 927

Bosch

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-26 RE

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-26 RE

MSP:GBH 2-26 RE

Giá: 2.740.000 đ 2.564.000 đ

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-26 E

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-26 E

MSP:GBH 2-26 E

Giá: 3.700.000 đ 3.454.000 đ

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-23 RE

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-23 RE

MSP:GBH 2-23 RE

Giá: 3.300.000 đ 3.003.000 đ

Máy khoan búa dùng mũi SDS-plus Bosch GBH 2-20 RE Professional

Máy khoan búa dùng mũi SDS-plus Bosch GBH 2-20 RE Professional

MSP:GBH 2-20 RE

Giá: 2.750.000 đ 2.706.000 đ

Máy khoan búa dùng mũi SDS-plus Bosch GBH 2-18 RE Professional

Máy khoan búa dùng mũi SDS-plus Bosch GBH 2-18 RE Professional

MSP:GBH 2-18 RE

Giá: 2.500.000 đ 2.200.000 đ

Máy khoan búa GBH 2-20 DRE Professional

Máy khoan búa GBH 2-20 DRE Professional

MSP:GBH 2-20 DRE

Giá: 3.000.000 đ 2.837.000 đ

Máy khoan động lực Bosch GSB 16 RE Professional

Máy khoan động lực Bosch GSB 16 RE Professional

MSP:GSB 16 RE

Giá: 1.750.000 đ 1.560.000 đ

Bộ máy khoan Bosch đa năng GSB 1300RE set

Bộ máy khoan Bosch đa năng GSB 1300RE set

MSP:GSB 1300RE

Giá: 1.590.000 đ 1.550.000 đ

Bộ máy khoan Bosch GSB 13RE set

Bộ máy khoan Bosch GSB 13RE set

MSP:GSB 13RE set

Giá: 1.790.000 đ 1.750.000 đ

Máy Khoan Bosch GSB 13RE (600W)

Máy Khoan Bosch GSB 13RE (600W)

MSP:GSB 13RE

Giá: 1.420.000 đ 1.380.000 đ

Bộ máy khoan Bosch GSB 10RE set

Bộ máy khoan Bosch GSB 10RE set

MSP:GSB 10RE set

Giá: 1.780.000 đ 1.650.000 đ

Máy khoan Bosch GSB 10RE

Máy khoan Bosch GSB 10RE

MSP:GSB 10RE

Giá: 1.250.000 đ 1.200.000 đ

Máy khoan sắt Bosch GBM 13RE

Máy khoan sắt Bosch GBM 13RE

MSP:GBM 13RE

Giá: 1.385.000 đ 1.350.000 đ

Máy khoan sắt Bosch GBM 10RE

Máy khoan sắt Bosch GBM 10RE

MSP:GBM 10RE

Giá: 1.150.000 đ 1.070.000 đ

Máy khoan động lực GSB 550 RE

Máy khoan động lực GSB 550 RE

MSP:GSB 550 RE

Giá: 950.000 đ 900.000 đ

Máy khoan sắt Bosch GBM 350RE

Máy khoan sắt Bosch GBM 350RE

MSP:GBM 350RE

Giá: 850.000 đ 830.000 đ

Máy khoan sắt Bosch GBM 320

Máy khoan sắt Bosch GBM 320

MSP:GBM 320

Giá: 699.000 đ 699.000 đ

Máy mài góc GWS 17-150CI

Máy mài góc GWS 17-150CI

MSP:GWS 17-150CI

Giá: 3.789.000 đ 3.685.000 đ

Máy mài góc GWS 17-125CI

Máy mài góc GWS 17-125CI

MSP:GWS 17-125CI

Giá: 3.080.000 đ 2.937.000 đ

Máy mài góc GWS 060

Máy mài góc GWS 060

MSP:GWS 060

Giá: 890.000 đ 850.000 đ

Máy mài góc GWS 13-125CI

Máy mài góc GWS 13-125CI

MSP:GWS 13-125CI

Giá: 2.768.000 đ 2.607.000 đ

Máy mài góc GWS 22-180

Máy mài góc GWS 22-180

MSP:GWS 22-180

Giá: 2.850.000 đ 2.761.000 đ

Máy mài góc GWS 20-180

Máy mài góc GWS 20-180

MSP:GWS 20-180

Giá: 2.495.000 đ 2.431.000 đ

Máy mài góc GWS 15-125CIH

Máy mài góc GWS 15-125CIH

MSP:GWS 15-125CIH

Giá: 3.790.000 đ 3.685.000 đ

Máy mài góc GWS 15-125CI

Máy mài góc GWS 15-125CI

MSP:GWS 15-125CI

Giá: 2.989.000 đ 2.937.000 đ

Máy mài góc GWS 12-125CI

Máy mài góc GWS 12-125CI

MSP:GWS 12-125CI

Giá: 2.789.000 đ 2.608.000 đ

Máy mài góc GWS 8-125C

Máy mài góc GWS 8-125C

MSP:GWS 8-125C

Giá: 1.350.000 đ 1.287.000 đ

Máy mài góc GWS 7-100 ET

Máy mài góc GWS 7-100 ET

MSP:GWS 7-100 ET

Giá: 1.470.000 đ 1.375.000 đ

Máy mài góc GWS 7-125

Máy mài góc GWS 7-125

MSP:GWS 7-125

Giá: 1.210.000 đ 1.160.000 đ

Máy mài góc GWS 7-100

Máy mài góc GWS 7-100

MSP:GWS 7-100

Giá: 1.060.000 đ 1.012.000 đ

Máy mài góc GWS 750-100

Máy mài góc GWS 750-100

MSP:GWS 750-100

Giá: 1.200.000 đ 1.060.000 đ

Máy khoan búa dùng mũi SDS-plus Bosch GBH 2-23 E Professional

Máy khoan búa dùng mũi SDS-plus Bosch GBH 2-23 E Professional

MSP:GBH 2-23 E

Giá: 2.980.000 đ 2.871.000 đ

Máy mài góc GWS 15-150CI

Máy mài góc GWS 15-150CI

MSP:GWS 15-150CI

Giá: 3.879.000 đ 3.799.000 đ