© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

Lưỡi cắt kim cương Korea Máy và thiết bị xây dựng Lưỡi cắt kim cương Máy khoan lấy mẫu bê tông Bộ mũi khoan rút lõi bê tông Máy & thiết bị Bơm màng Máy khuấy và phụ kiện Khớp nối nhanh PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX Dây dẫn khí nén Máy nén khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX MÁY CHÀ NHÁM TƯỜNG MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MŨI KHOAN TỪ MÁY KHOAN TỪ Máy chà nhám hơi Máy cắt gạch
0914 554 543
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0918 140 343

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 554 543 - 0918 946 927

Đầu phun xịt nước cao áp

Dây phun xịt áp lực cao - 10 m

Dây phun xịt áp lực cao - 10 m

MSP:NL-P10

Giá: 170.000 đ 135.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 100 m

Dây phun xịt áp lực cao - 100 m

MSP:NL-L100

Giá: 1.450.000 đ 1.350.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 50 m

Dây phun xịt áp lực cao - 50 m

MSP:NL-L50

Giá: 725.000 đ 650.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 20 m

Dây phun xịt áp lực cao - 20 m

MSP:NL-L20

Giá: 280.000 đ 250.000 đ

Đầu phun xịt nước cao áp NK-42

Đầu phun xịt nước cao áp NK-42

MSP:NK-42

Giá: 1.500.000 đ 1.150.000 đ

Đầu phun xịt nước cao áp NK-46

Đầu phun xịt nước cao áp NK-46

MSP:NK-46

Giá: 1.530.000 đ 1.200.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 100 m

Dây phun xịt áp lực cao - 100 m

MSP:NL-P100

Giá: 1.500.000 đ 1.400.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 50 m

Dây phun xịt áp lực cao - 50 m

MSP:NL-P50

Giá: 870.000 đ 700.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 20 m

Dây phun xịt áp lực cao - 20 m

MSP:NL-P20

Giá: 320.000 đ 275.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 15 m

Dây phun xịt áp lực cao - 15 m

MSP:NL-P15

Giá: 240.000 đ 190.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 15 m

Dây phun xịt áp lực cao - 15 m

MSP:NL-L15

Giá: 210.000 đ 195.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 10 m

Dây phun xịt áp lực cao - 10 m

MSP:NL-L10

Giá: 140.000 đ 120.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 100 m

Dây phun xịt áp lực cao - 100 m

MSP:NL-W100

Giá: 1.600.000 đ 1.350.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 50 m

Dây phun xịt áp lực cao - 50 m

MSP:NL-W50

Giá: 800.000 đ 680.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 20 m

Dây phun xịt áp lực cao - 20 m

MSP:NL-W20

Giá: 300.000 đ 270.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 15 m

Dây phun xịt áp lực cao - 15 m

MSP:NL-W15

Giá: 230.000 đ 215.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 10 m

Dây phun xịt áp lực cao - 10 m

MSP:NL-W10

Giá: 160.000 đ 150.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 100 m

Dây phun xịt áp lực cao - 100 m

MSP:NL-Y100

Giá: 2.000.000 đ 1.600.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 50 m

Dây phun xịt áp lực cao - 50 m

MSP:NL-Y50

Giá: 890.000 đ 790.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 20 m

Dây phun xịt áp lực cao - 20 m

MSP:NL-Y20

Giá: 370.000 đ 350.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 15 m

Dây phun xịt áp lực cao - 15 m

MSP:NL-Y15

Giá: 320.000 đ 285.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 10 m

Dây phun xịt áp lực cao - 10 m

MSP:NL-Y10

Giá: 270.000 đ 220.000 đ

Đầu phun xịt nước cao áp NK-128

Đầu phun xịt nước cao áp NK-128

MSP:NK-128

Giá: 4.900.000 đ 4.200.000 đ

Đầu phun xịt nước cao áp NK-98

Đầu phun xịt nước cao áp NK-98

MSP:NK-98

Giá: 3.500.000 đ 3.100.000 đ

Đầu phun xịt nước cao áp NK-58

Đầu phun xịt nước cao áp NK-58

MSP:NK-58

Giá: 3.200.000 đ 2.790.000 đ

Đầu phun xịt nước cao áp NK-54

Đầu phun xịt nước cao áp NK-54

MSP:NK-54

Giá: 2.400.000 đ 1.710.000 đ

Đầu phun xịt nước cao áp NK-48

Đầu phun xịt nước cao áp NK-48

MSP:NK-48

Giá: 2.400.000 đ 1.700.000 đ

Đầu phun xịt nước cao áp NK-44

Đầu phun xịt nước cao áp NK-44

MSP:NK-44

Giá: 1.500.000 đ 1.200.000 đ

Đầu phun xịt nước cao áp NK-38

Đầu phun xịt nước cao áp NK-38

MSP:NK-38

Giá: 1.500.000 đ 1.150.000 đ

Đầu phun xịt nước cao áp NK-88

Đầu phun xịt nước cao áp NK-88

MSP:NK-88

Giá: 3.200.000 đ 2.790.000 đ

Đầu phun xịt nước cao áp NK-56

Đầu phun xịt nước cao áp NK-56

MSP:NK-56

Giá: 2.400.000 đ 1.710.000 đ

Đầu phun xịt nước cao áp NK-52

Đầu phun xịt nước cao áp NK-52

MSP:NK-52

Giá: 2.400.000 đ 1.710.000 đ