ê tô cơ khí

ê tô cơ khí

ê tô cơ khí

Lưỡi cắt kim cương Korea Máy và thiết bị xây dựng Lưỡi cắt kim cương Máy khoan lấy mẫu bê tông Bộ mũi khoan rút lõi bê tông Máy & thiết bị Bơm màng Máy khuấy và phụ kiện Khớp nối nhanh PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX Dây dẫn khí nén Máy nén khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX MÁY CHÀ NHÁM TƯỜNG MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MŨI KHOAN TỪ MÁY KHOAN TỪ Máy chà nhám hơi Máy cắt gạch
0914 554 543
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0918 140 343

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 554 543 - 0918 946 927

Ê tô

Êtô mâm xoay THQ-100

Êtô mâm xoay THQ-100

MSP:THQ-100

Giá: 2.590.000 đ 2.590.000 đ

Êtô mâm xoay THQ-80

Êtô mâm xoay THQ-80

MSP:THQ-80

Giá: 1.565.000 đ 1.565.000 đ

Êtô mâm xoay THQ-60

Êtô mâm xoay THQ-60

MSP:THQ-60

Giá: 1.035.000 đ 1.035.000 đ

Êtô mâm xoay THQ-50

Êtô mâm xoay THQ-50

MSP:THQ-50

Giá: 820.000 đ 820.000 đ

Êtô mâm xoay THQ-40

Êtô mâm xoay THQ-40

MSP:THQ-40

Giá: 659.000 đ 659.000 đ

Ê tô mâm xoay THQ-30

Ê tô mâm xoay THQ-30

MSP:THQ-30

Giá: 505.000 đ 505.000 đ

Ê tô bàn PKQ-60

Ê tô bàn PKQ-60

MSP:PKQ-60

Giá: 497.000 đ 497.000 đ

Ê tô bàn PKQ-50

Ê tô bàn PKQ-50

MSP:PKQ-50

Giá: 405.000 đ 405.000 đ

Ê tô bàn PKQ-40

Ê tô bàn PKQ-40

MSP:PKQ-40

Giá: 298.000 đ 298.000 đ

Ê tô bàn PKQ-30

Ê tô bàn PKQ-30

MSP:PKQ-30

Giá: 270.000 đ 270.000 đ

Ê tô bàn PKQ-25

Ê tô bàn PKQ-25

MSP:PKQ-25

Giá: 166.000 đ 166.000 đ