© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

Lưỡi cắt kim cương Korea Máy và thiết bị xây dựng Lưỡi cắt kim cương Máy khoan lấy mẫu bê tông Bộ mũi khoan rút lõi bê tông Máy & thiết bị Bơm màng Máy khuấy và phụ kiện Khớp nối nhanh PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX Dây dẫn khí nén Máy nén khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX MÁY CHÀ NHÁM TƯỜNG MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MŨI KHOAN TỪ MÁY KHOAN TỪ Máy chà nhám hơi Máy cắt gạch
0914 554 543
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0918 140 343

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 554 543 - 0918 946 927

Mũi khoan kim cương ( khô)

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D127xL200 mm

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D127xL200 mm

MSP:D127xL200

Giá: 1.320.000 đ 1.190.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D50xL150 mm

Mũi khoan rút lõi tường gạch D50xL150 mm

MSP:D50x150

Giá: 960.000 đ 570.000 đ

Đầu chuyển đổi ren M18 sang M16 EL150

Đầu chuyển đổi ren M18 sang M16 EL150

MSP:M18-M16 EL150

Giá: 540.000 đ 450.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D32

Mũi khoan rút lõi tường D32

MSP:Unika-D32ST x150

Giá: 2.100.000 đ 1.900.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D62

Mũi khoan rút lõi tường D62

MSP:SDC-D62xEL150

Giá: 1.550.000 đ 1.380.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D32

Mũi khoan rút lõi tường D32

MSP:SDC-D32 x EL150

Giá: 1.600.000 đ 1.180.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D127xL150 mm

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D127xL150 mm

MSP:D127xL150

Giá: 1.279.000 đ 1.100.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D114xL200 mm

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D114xL200 mm

MSP:D114xL200

Giá: 1.295.000 đ 1.050.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D114xL150 mm

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D114xL150 mm

MSP:D114xL150

Giá: 1.250.000 đ 980.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D132xL200 mm

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D132xL200 mm

MSP:D132xL200

Giá: 1.395.000 đ 1.185.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D132xL150 mm

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D132xL150 mm

MSP:D132xL150

Giá: 1.320.000 đ 1.135.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D140xL150 mm

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D140xL150 mm

MSP:D140xL150

Giá: 1.495.000 đ 1.250.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D140xL200 mm

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D140xL200 mm

MSP:D140xL200

Giá: 1.450.000 đ 1.280.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D152xL200 mm

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D152xL200 mm

MSP:D152xL200

Giá: 1.560.000 đ 1.390.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D152x150 mm

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D152x150 mm

MSP:D152x150mm

Giá: 1.520.000 đ 1.340.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D102xL200 mm

Mũi khoan rút lõi tường gạch D102xL200 mm

MSP:D102x200

Giá: 1.850.000 đ 890.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D102xL150 mm

Mũi khoan rút lõi tường gạch D102xL150 mm

MSP:D102x150

Giá: 1.750.000 đ 840.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D96xL200 mm

Mũi khoan rút lõi tường gạch D96xL200 mm

MSP:D96xL200 mm

Giá: 1.600.000 đ 820.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D96xL150 mm

Mũi khoan rút lõi tường gạch D96xL150 mm

MSP:D96x150

Giá: 1.550.000 đ 790.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D90xL200 mm

Mũi khoan rút lõi tường gạch D90xL200 mm

MSP:D90x200

Giá: 1.500.000 đ 750.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D63xL200 mm

Mũi khoan rút lõi tường gạch D63xL200 mm

MSP:D63x200

Giá: 1.250.000 đ 590.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D50xL200

Mũi khoan rút lõi tường gạch D50xL200

MSP:D50x200

Giá: 950.000 đ 560.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D40x200 mm

Mũi khoan rút lõi tường gạch D40x200 mm

MSP:D40x200

Giá: 950.000 đ 485.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D32xL200 mm

Mũi khoan rút lõi tường gạch D32xL200 mm

MSP:D32xL200

Giá: 820.000 đ 470.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D90xL150

Mũi khoan rút lõi tường gạch D90xL150

MSP:D90x150

Giá: 1.500.000 đ 740.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D63xL150

Mũi khoan rút lõi tường gạch D63xL150

MSP:D63x150

Giá: 1.050.000 đ 570.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D40x150 mm

Mũi khoan rút lõi tường gạch D40x150 mm

MSP:D40x150

Giá: 920.000 đ 485.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D32xL150

Mũi khoan rút lõi tường gạch D32xL150

MSP:D32xL150

Giá: 850.000 đ 450.000 đ

Đầu chuyển đổi ren M18 sang M16 EL300

Đầu chuyển đổi ren M18 sang M16 EL300

MSP:M18-M16 EL300

Giá: 650.000 đ 500.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D170

Mũi khoan rút lõi tường D170

MSP:Unika-D170ST x150

Giá: 6.500.000 đ 6.320.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D160

Mũi khoan rút lõi tường D160

MSP:Unika-D160ST x150

Giá: 6.200.000 đ 5.600.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D140

Mũi khoan rút lõi tường D140

MSP:Unika-D150ST x150

Giá: 6.350.000 đ 5.950.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D130

Mũi khoan rút lõi tường D130

MSP:Unika-D130ST x150

Giá: 530.000 đ 5.155.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D120

Mũi khoan rút lõi tường D120

MSP:Unika-D120ST x150

Giá: 5.000.000 đ 4.100.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D110

Mũi khoan rút lõi tường D110

MSP:

Giá: 5.000.000 đ 3.920.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D105

Mũi khoan rút lõi tường D105

MSP:Unika-D105ST x150

Giá: 5.000.000 đ 4.650.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D100

Mũi khoan rút lõi tường D100

MSP:Unika-D100ST x150

Giá: 5.000.000 đ 3.950.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D95

Mũi khoan rút lõi tường D95

MSP:Unika-D95ST x150

Giá: 5.000.000 đ 4.700.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D90

Mũi khoan rút lõi tường D90

MSP:Unika-D90ST x150

Giá: 4.900.000 đ 4.650.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D85

Mũi khoan rút lõi tường D85

MSP:Unika-D85ST x150

Giá: 4.800.000 đ 4.600.000 đ

« 1 2 »