© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

Lưỡi cắt kim cương Korea Máy và thiết bị xây dựng Lưỡi cắt kim cương Máy khoan lấy mẫu bê tông Bộ mũi khoan rút lõi bê tông Máy & thiết bị Bơm màng Máy khuấy và phụ kiện Khớp nối nhanh PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX Dây dẫn khí nén Máy nén khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX MÁY CHÀ NHÁM TƯỜNG MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MŨI KHOAN TỪ MÁY KHOAN TỪ Máy chà nhám hơi Máy cắt gạch
0914 554 543
 • MANAGERMANAGER

  MANAGER
  0918 140 343

 • Hỗ TrợHỗ Trợ

  Hỗ Trợ
  0914 554 543 - 0918 946 927

Mũi khoan kim cương ướt (China)

Mũi khoan rút lõi bê tông 355 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 355 x 350 mm

MSP:355 x 350 mm

Giá: 3.500.000 đ 3.250.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 300 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 300 x 350 mm

MSP:300 x 350 mm

Giá: 2.850.000 đ 2.630.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 254 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 254 x 350 mm

MSP:254 x 350 mm

Giá: 2.250.000 đ 1.980.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 63 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 63 x 370 mm

MSP:MKRL63*370

Giá: 360.000 đ 260.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 16 x 260 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 16 x 260 mm

MSP:MKRL-16x260

Giá: 180.000 đ 170.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 18 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 18 x 370 mm

MSP:MKRL-18x370

Giá: 190.000 đ 170.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 20 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 20 x 370 mm

MSP:MK-20x370

Giá: 190.000 đ 170.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 22 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 22 x 370 mm

MSP:MKRL-22x370

Giá: 210.000 đ 175.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 66 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 66 x 370 mm

MSP:MKRL66*370

Giá: 370.000 đ 270.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 71 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 71 x 370 mm

MSP:MKRL71*370

Giá: 390.000 đ 290.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 96 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 96 x 370 mm

MSP:MKRL96*370

Giá: 490.000 đ 390.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 108 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 108 x 350 mm

MSP:MKRL108*350

Giá: 540.000 đ 440.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 132 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 132 x 350 mm

MSP:MKRL132*150

Giá: 640.000 đ 540.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 162 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 162 x 350 mm

MSP:MKRL162*350

Giá: 1.050.000 đ 950.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 168 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 168 x 350 mm

MSP:MKRL168*350

Giá: 1.160.000 đ 990.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 188 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 188 x 350 mm

MSP:MKRL188*350

Giá: 1.500.000 đ 1.200.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 230 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 230 x 350 mm

MSP:MKRL230*350

Giá: 2.100.000 đ 1.800.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 20 x 260 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 20 x 260 mm

MSP:MKRL20*260

Giá: 180.000 đ 160.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 18 x 260 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 18 x 260 mm

MSP:MKRL18*260

Giá: 180.000 đ 160.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 14 x 260 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 14 x 260 mm

MSP:MKRL14*260

Giá: 180.000 đ 170.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 220 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 220 x 350 mm

MSP:MK-220x350

Giá: 1.800.000 đ 1.536.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 200 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 200 x 350 mm

MSP:MKRL-200x350

Giá: 1.500.000 đ 1.200.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 180 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 180 x 350 mm

MSP:MK-180x350

Giá: 1.250.000 đ 1.100.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 168 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 168 x 350 mm

MSP:MK-168x350

Giá: 850.000 đ 895.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 152 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 152 x 350 mm

MSP:MK-150x350

Giá: 950.000 đ 820.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 140 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 140 x 350 mm

MSP:MK-140x350

Giá: 850.000 đ 784.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 127 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 127 x 350 mm

MSP:MK-127x370

Giá: 620.000 đ 520.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 120 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 120 x 350 mm

MSP:MK-120x350

Giá: 590.000 đ 490.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 114 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 114 x 350 mm

MSP:MK-114x350

Giá: 570.000 đ 470.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 108 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 108 x 350 mm

MSP:MK-108x350

Giá: 540.000 đ 440.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 102 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 102 x 350 mm

MSP:MK-102x350

Giá: 510.000 đ 410.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 96 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 96 x 370 mm

MSP:MK-96x370

Giá: 490.000 đ 390.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 89 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 89 x 370 mm

MSP:MK-89x370

Giá: 460.000 đ 360.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 83 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 83 x 370 mm

MSP:MK-83x370

Giá: 440.000 đ 340.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 76 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 76 x 370 mm

MSP:MK-76x370

Giá: 410.000 đ 310.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 76 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 76 x 370 mm

MSP:MK-76x370

Giá: 410.000 đ 310.000 đ

Mũi khoan ống 66 x 370 mm (TQ)

Mũi khoan ống 66 x 370 mm (TQ)

MSP:MK-66 x 370

Giá: 680.000 đ 420.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 63 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 63 x 370 mm

MSP:MK-63x370

Giá: 360.000 đ 260.000 đ

Mũi khoan rút lỏi bê tông 56 x 370 mm

Mũi khoan rút lỏi bê tông 56 x 370 mm

MSP:MK-56x370

Giá: 330.000 đ 230.000 đ

Mũi khoan rút lỏi bê tông 51 x 370 mm

Mũi khoan rút lỏi bê tông 51 x 370 mm

MSP:MK-51x370

Giá: 310.000 đ 210.000 đ

« 1 2 »