Mũi khoan rút lõi bê tông

Mũi khoan rút lõi bê tông

Mũi khoan rút lõi bê tông

Lưỡi cắt kim cương Korea Máy và thiết bị xây dựng Lưỡi cắt kim cương Máy khoan lấy mẫu bê tông Bộ mũi khoan rút lõi bê tông Máy & thiết bị Bơm màng Máy khuấy và phụ kiện Khớp nối nhanh PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX Dây dẫn khí nén Máy nén khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX MÁY CHÀ NHÁM TƯỜNG MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MŨI KHOAN TỪ MÁY KHOAN TỪ Máy chà nhám hơi Máy cắt gạch
0914 554 543
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0918 140 343

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 554 543 - 0918 946 927

Mũi khoan rút lõi bê tông Trung Quốc

Mũi khoan rút lõi bê tông 350 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 350 x 350 mm

MSP:350 x 350 mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông 200 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 200 x 350 mm

MSP:200 x 350 mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông 180 x 350mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 180 x 350mm

MSP:180 x 350mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông 168 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 168 x 370mm

MSP:168 x 370mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông 300 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 300 x 350 mm

MSP:300 x 350 mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông 254 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 254 x 350 mm

MSP:254 x 350 mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông 230 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 230 x 350 mm

MSP:230 x 350 mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông 220 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 220 x 370mm

MSP:220 x 370mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông 162 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 162 x 370mm

MSP:162 x 370mm

Giá: 486.000 đ 486.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 152 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 152 x 370mm

MSP:152 x 370mm

Giá: 456.000 đ 456.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 140 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 140 x 370mm

MSP:140 x 370mm

Giá: 420.000 đ 420.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 132 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 132 x 370mm

MSP:132 x 370mm

Giá: 396.000 đ 396.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 127 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 127 x 370mm

MSP:127 x 370mm

Giá: 381.000 đ 381.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 116 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 116 x 370mm

MSP:116 x 370mm

Giá: 348.000 đ 348.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 114 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 114 x 370mm

MSP:114 x 370mm

Giá: 342.000 đ 342.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 108 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 108 x 370mm

MSP:108 x 370mm

Giá: 324.000 đ 324.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 102 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 102 x 370mm

MSP:102 x 370mm

Giá: 306.000 đ 306.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 89 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 89 x 370mm

MSP:89 x 370mm

Giá: 267.000 đ 267.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 83 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 83 x 370mm

MSP:83 x 370mm

Giá: 249.000 đ 249.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 76 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 76 x 370mm

MSP:76 x 370mm

Giá: 228.000 đ 228.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 63 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 63 x 370mm

MSP:63 x 370mm

Giá: 189.000 đ 189.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 51 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 51 x 370mm

MSP:51 x 370mm

Giá: 153.000 đ 153.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 46 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 46 x 370mm

MSP:46 x 370mm

Giá: 200.000 đ 200.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 44 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 44 x 370mm

MSP:44 x 370mm

Giá: 195.000 đ 195.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 40 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 40 x 370mm

MSP:40 x 370mm

Giá: 185.000 đ 185.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 38 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 38 x 370mm

MSP:38 x 370mm

Giá: 185.000 đ 185.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 36 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 36 x 370mm

MSP:36 x 370mm

Giá: 180.000 đ 180.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 32 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 32 x 370mm

MSP:32 x 370mm

Giá: 175.000 đ 175.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 30 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 30 x 370mm

MSP:30 x 370mm

Giá: 180.000 đ 180.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 27 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 27 x 370mm

MSP:27 x 370mm

Giá: 175.000 đ 175.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 25 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 25 x 370mm

MSP:25 x 370mm

Giá: 175.000 đ 175.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 22 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 22 x 370mm

MSP:22 x 370mm

Giá: 170.000 đ 170.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 20 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 20 x 370mm

MSP:20 x 370mm

Giá: 170.000 đ 170.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 18 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 18 x 370mm

MSP:18 x 370mm

Giá: 170.000 đ 170.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 16 x 260mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 16 x 260mm

MSP:16 x 260mm

Giá: 170.000 đ 170.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 16 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 16 x 370mm

MSP:16 x 370mm

Giá: 170.000 đ 170.000 đ

Mũi khoan tút lõi bê tông14 x 370mm

Mũi khoan tút lõi bê tông14 x 370mm

MSP:14 x 370mm

Giá: 170.000 đ 170.000 đ