© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

Lưỡi cắt kim cương Korea Máy và thiết bị xây dựng Lưỡi cắt kim cương Máy khoan lấy mẫu bê tông Bộ mũi khoan rút lõi bê tông Máy & thiết bị Bơm màng Máy khuấy và phụ kiện Khớp nối nhanh PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX Dây dẫn khí nén Máy nén khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX MÁY CHÀ NHÁM TƯỜNG MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MŨI KHOAN TỪ MÁY KHOAN TỪ Máy chà nhám hơi Máy cắt gạch
0914 554 543
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0918 140 343

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 554 543 - 0918 946 927

Mũi khoan từ thép gió HSS

Mũi khoan từ thép gió 30L x 32 mm

Mũi khoan từ thép gió 30L x 32 mm

MSP:NL-30Lx32

Giá: 790.000 đ 750.000 đ

Mũi khoan từ thép gió HSS 19.5xL55 mm

Mũi khoan từ thép gió HSS 19.5xL55 mm

MSP:MKT-19.5*55

Giá: 800.000 đ 735.000 đ

Mũi khoan từ thép gió HSS 19xL55 mm

Mũi khoan từ thép gió HSS 19xL55 mm

MSP:MKT-19*55

Giá: 720.000 đ 660.000 đ

Mũi khoan từ thép gió HSS 18xL55 mm

Mũi khoan từ thép gió HSS 18xL55 mm

MSP:MKT-18*55

Giá: 750.000 đ 630.000 đ

Mũi khoan từ thép gió HSS 17.5xL55 mm

Mũi khoan từ thép gió HSS 17.5xL55 mm

MSP:MKT-17.5*55

Giá: 650.000 đ 630.000 đ

Mũi khoan từ thép gió HSS 17xL55 mm

Mũi khoan từ thép gió HSS 17xL55 mm

MSP:MKT-17*55

Giá: 650.000 đ 600.000 đ

Mũi khoan từ thép gió HSS 16xL55 mm

Mũi khoan từ thép gió HSS 16xL55 mm

MSP:MKT-16*55

Giá: 590.000 đ 575.000 đ

Mũi khoan từ thép gió HSS 15xL55 mm

Mũi khoan từ thép gió HSS 15xL55 mm

MSP:MKT-15*55

Giá: 560.000 đ 530.000 đ

Mũi khoan từ thép gió HSS 13xL55 mm

Mũi khoan từ thép gió HSS 13xL55 mm

MSP:MKT-13*55

Giá: 530.000 đ 490.000 đ

Mũi khoan từ thép gió HSS 14xL55 mm

Mũi khoan từ thép gió HSS 14xL55 mm

MSP:MKT-14*55

Giá: 520.000 đ 490.000 đ

Mũi khoan từ thép gió 30Lx30 mm

Mũi khoan từ thép gió 30Lx30 mm

MSP:NL-30Lx30

Giá: 780.000 đ 720.000 đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 28 mm

Mũi khoan từ thép gió 30L x 28 mm

MSP:NL-30Lx28

Giá: 720.000 đ 670.000 đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 27 mm

Mũi khoan từ thép gió 30L x 27 mm

MSP:NL-30Lx27

Giá: 600.000 đ 570.000 đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 26 mm

Mũi khoan từ thép gió 30L x 26 mm

MSP:NL-30Lx26

Giá: 589.000 đ 560.000 đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 24 mm

Mũi khoan từ thép gió 30L x 24 mm

MSP:NL-30Lx24

Giá: 570.000 đ 530.000 đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 22 mm

Mũi khoan từ thép gió 30L x 22 mm

MSP:NL-30Lx22

Giá: 470.000 đ 430.000 đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 20 mm

Mũi khoan từ thép gió 30L x 20 mm

MSP:NL-30Lx20

Giá: 460.000 đ 430.000 đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 18 mm

Mũi khoan từ thép gió 30L x 18 mm

MSP:NL-30Lx18

Giá: 460.000 đ 420.000 đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 16 mm

Mũi khoan từ thép gió 30L x 16 mm

MSP:NL-30Lx16

Giá: 440.000 đ 400.000 đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 14 mm

Mũi khoan từ thép gió 30L x 14 mm

MSP:NL-30Lx14

Giá: 440.000 đ 400.000 đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 12 mm

Mũi khoan từ thép gió 30L x 12 mm

MSP:NL-30Lx12

Giá: 440.000 đ 390.000 đ