Mũi taro

Mũi taro

Mũi taro

Lưỡi cắt kim cương Korea Máy và thiết bị xây dựng Lưỡi cắt kim cương Máy khoan lấy mẫu bê tông Bộ mũi khoan rút lõi bê tông Máy & thiết bị Bơm màng Máy khuấy và phụ kiện Khớp nối nhanh PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX Dây dẫn khí nén Máy nén khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX MÁY CHÀ NHÁM TƯỜNG MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MŨI KHOAN TỪ MÁY KHOAN TỪ Máy chà nhám hơi Máy cắt gạch
0914 554 543
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0918 140 343

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 554 543 - 0918 946 927

Mũi taro

Mũi taro thẳng M42

Mũi taro thẳng M42

MSP:tape M42

Giá: 1.253.000 đ 1.253.000 đ

Mũi taro thẳng M36

Mũi taro thẳng M36

MSP:tape M36

Giá: 895.000 đ 895.000 đ

Mũi taro thẳng M33

Mũi taro thẳng M33

MSP:tape M33

Giá: 725.000 đ 725.000 đ

Mũi taro thẳng M30

Mũi taro thẳng M30

MSP:tape M30

Giá: 525.000 đ 525.000 đ

Mũi taro thẳng M27

Mũi taro thẳng M27

MSP:tape M27

Giá: 352.000 đ 352.000 đ

Mũi taro thẳng M24

Mũi taro thẳng M24

MSP:Tape M24

Giá: 312.000 đ 312.000 đ

Mũi Taro thẳng M22

Mũi Taro thẳng M22

MSP:Tape M22

Giá: 225.000 đ 225.000 đ

Mũi Taro thẳng M20

Mũi Taro thẳng M20

MSP:TR-M20

Giá: 215.000 đ 195.000 đ

Mũi taro xoắn hệ Inch 1/2-13

Mũi taro xoắn hệ Inch 1/2-13

MSP:Inch 1/2-13 Xoắn

Giá: 225.000 đ 225.000 đ

Mũi taro thẳng hệ Inch 8-32

Mũi taro thẳng hệ Inch 8-32

MSP:Inch 8-32

Giá: 50.000 đ 50.000 đ

Mũi taro thẳng hệ Inch 5/32-32

Mũi taro thẳng hệ Inch 5/32-32

MSP:Inch 5/32-32

Giá: 50.000 đ 50.000 đ

Mũi taro thẳng hệ Inch 1/4-28

Mũi taro thẳng hệ Inch 1/4-28

MSP:Inch 1/4-28

Giá: Liên hệ

Mũi taro thẳng hệ Inch 5/16-18

Mũi taro thẳng hệ Inch 5/16-18

MSP:Inch 5/16-18

Giá: 87.000 đ 87.000 đ

Mũi taro thẳng hệ Inch 5/8-11

Mũi taro thẳng hệ Inch 5/8-11

MSP:Inch 5/8-11

Giá: 275.000 đ 275.000 đ

Mũi taro thẳng hệ Inch 3/16-24

Mũi taro thẳng hệ Inch 3/16-24

MSP:Inch 3/16-24

Giá: 75.000 đ 75.000 đ

Mũi taro thẳng hệ Inch 3/8-16

Mũi taro thẳng hệ Inch 3/8-16

MSP:Inch 3/8-16

Giá: 135.000 đ 135.000 đ

Mũi taro thẳng hệ Inch 1/4-20

Mũi taro thẳng hệ Inch 1/4-20

MSP:Inch 1/4-20

Giá: 75.000 đ 75.000 đ

Mũi taro thẳng hệ Inch 1/2-13

Mũi taro thẳng hệ Inch 1/2-13

MSP:hệ Inch 1/2-13

Giá: 225.000 đ 225.000 đ

Mũi Taro thẳng M18

Mũi Taro thẳng M18

MSP:TR-M18

Giá: 176.000 đ 164.000 đ

Mũi Taro thẳng M16

Mũi Taro thẳng M16

MSP:TR-M16

Giá: 155.000 đ 146.000 đ

Mũi Taro thẳng M14

Mũi Taro thẳng M14

MSP:TR-M14

Giá: 145.000 đ 132.000 đ

Mũi Taro thẳng M12

Mũi Taro thẳng M12

MSP:TR-M12

Giá: 110.000 đ 98.000 đ

Mũi Taro thẳng M10

Mũi Taro thẳng M10

MSP:TR-M10

Giá: 79.000 đ 70.000 đ

Mũi Taro thẳng M8

Mũi Taro thẳng M8

MSP:TR-M8

Giá: 69.000 đ 54.000 đ

Mũi Taro thẳng M6

Mũi Taro thẳng M6

MSP:TR-M6

Giá: 62.000 đ 48.000 đ

Mũi Taro thẳng M5

Mũi Taro thẳng M5

MSP:TR-M5

Giá: 48.000 đ 37.000 đ

Mũi Taro thẳng M4

Mũi Taro thẳng M4

MSP:TR-M4

Giá: 45.000 đ 35.000 đ

Mũi Taro thẳng M3

Mũi Taro thẳng M3

MSP:TR-M3

Giá: 45.000 đ 35.000 đ