Mũi khoan bê tông

Mũi khoan bê tông

Mũi khoan bê tông

Lưỡi cắt kim cương Korea Máy và thiết bị xây dựng Lưỡi cắt kim cương Máy khoan lấy mẫu bê tông Bộ mũi khoan rút lõi bê tông Máy & thiết bị Bơm màng Máy khuấy và phụ kiện Khớp nối nhanh PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX Dây dẫn khí nén Máy nén khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX MÁY CHÀ NHÁM TƯỜNG MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MŨI KHOAN TỪ MÁY KHOAN TỪ Máy chà nhám hơi Máy cắt gạch
0914 554 543
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0918 140 343

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 554 543 - 0918 946 927

Mũi khoan bê tông Unika

Mũi khoan bê tông TT10.5 x160mm

Mũi khoan bê tông TT10.5 x160mm

MSP:TT10.5 x160mm

Giá: 128.000 đ 128.000 đ

Mũi khoan bê tông TT10.0 x160mm

Mũi khoan bê tông TT10.0 x160mm

MSP:TT10.0 x160mm

Giá: 120.000 đ 120.000 đ

Mũi khoan bê tông TT3.2x110mm

Mũi khoan bê tông TT3.2x110mm

MSP:TT3.2x110mm

Giá: 69.000 đ 69.000 đ

Mũi khoan bê tông B10.5x150mm

Mũi khoan bê tông B10.5x150mm

MSP:B10.5x150mm

Giá: 110.000 đ 98.500 đ

Mũi khoan bê tông RJ9.5x135mm

Mũi khoan bê tông RJ9.5x135mm

MSP:RJ9.5x135mm

Giá: 135.000 đ 110.000 đ

Mũi khoan bê tông B40.0x280mm

Mũi khoan bê tông B40.0x280mm

MSP:B40.0x280mm

Giá: 1.655.000 đ 1.468.000 đ

Mũi khoan bê tông B38.0x280mm

Mũi khoan bê tông B38.0x280mm

MSP:B38.0x280mm

Giá: 1.632.000 đ 1.468.000 đ

Mũi khoan bê tông B35.0x280mm

Mũi khoan bê tông B35.0x280mm

MSP:B35.0x280mm

Giá: 1.430.000 đ 1.227.000 đ

Mũi khoan bê tông B32.0x280mm

Mũi khoan bê tông B32.0x280mm

MSP:B32.0x280mm

Giá: 1.250.000 đ 1.138.000 đ

Mũi khoan bê tông B30.0x280mm

Mũi khoan bê tông B30.0x280mm

MSP:B30.0x280mm

Giá: 755.000 đ 698.000 đ

Mũi khoan bê tông B29.0x280mm

Mũi khoan bê tông B29.0x280mm

MSP:B29.0x280mm

Giá: 890.000 đ 852.000 đ

Mũi khoan bê tông B28.0x280mm

Mũi khoan bê tông B28.0x280mm

MSP:B28.0x280mm

Giá: 755.000 đ 689.000 đ

Mũi khoan bê tông B27.0x280mm

Mũi khoan bê tông B27.0x280mm

MSP:B27.0x280mm

Giá: 655.000 đ 618.000 đ

Mũi khoan bê tông B26.0x280mm

Mũi khoan bê tông B26.0x280mm

MSP:B26.0x280mm

Giá: 590.000 đ 549.000 đ

Mũi khoan bê tông B25.0x280mm

Mũi khoan bê tông B25.0x280mm

MSP:B25.0x280mm

Giá: 495.000 đ 460.000 đ

Mũi khoan bê tông B24.0x280mm

Mũi khoan bê tông B24.0x280mm

MSP:B24.0x280mm

Giá: 470.000 đ 443.000 đ

Mũi khoan bê tông B23.0x280mm

Mũi khoan bê tông B23.0x280mm

MSP:B23.0x280mm

Giá: 490.000 đ 455.000 đ

Mũi khoan bê tông B22.0x240mm

Mũi khoan bê tông B22.0x240mm

MSP:B22.0x240mm

Giá: 375.000 đ 336.000 đ

Mũi khoan bê tông B21.5x240mm

Mũi khoan bê tông B21.5x240mm

MSP:B21.5x240mm

Giá: 375.000 đ 336.000 đ

Mũi khoan bê tông B21.0x240mm

Mũi khoan bê tông B21.0x240mm

MSP:B21.0x240mm

Giá: 370.000 đ 346.000 đ

Mũi khoan bê tông B20.0x240mm

Mũi khoan bê tông B20.0x240mm

MSP:B20.0x240mm

Giá: 295.000 đ 268.000 đ

Mũi khoan bê tông B19.2x240mm

Mũi khoan bê tông B19.2x240mm

MSP:B19.2x240mm

Giá: 290.000 đ 263.000 đ

Mũi khoan bê tông B19.0x240mm

Mũi khoan bê tông B19.0x240mm

MSP:B19.0x240mm

Giá: 290.000 đ 263.000 đ

Mũi khoan bê tông B18.0x240mm

Mũi khoan bê tông B18.0x240mm

MSP:B18.0x240mm

Giá: 245.000 đ 228.000 đ

Mũi khoan bê tông B17.5x240mm

Mũi khoan bê tông B17.5x240mm

MSP:B17.5x240mm

Giá: 240.000 đ 229.000 đ

Mũi khoan bê tông B17.0x240mm

Mũi khoan bê tông B17.0x240mm

MSP:B17.0x240mm

Giá: 232.000 đ 215.000 đ

Mũi khoan bê tông B16.5x240mm

Mũi khoan bê tông B16.5x240mm

MSP:B16.5x240mm

Giá: 232.000 đ 205.000 đ

Mũi khoan bê tông B16.0x240mm

Mũi khoan bê tông B16.0x240mm

MSP:B16.0x240mm

Giá: 205.000 đ 185.000 đ

Mũi khoan bê tông B15.0x200mm

Mũi khoan bê tông B15.0x200mm

MSP:B15.0x200mm

Giá: 175.000 đ 152.600 đ

Mũi khoan bê tông B14.5x200mm

Mũi khoan bê tông B14.5x200mm

MSP:B14.5x200mm

Giá: 160.000 đ 139.600 đ

Mũi khoan bê tông B14.3x200mm

Mũi khoan bê tông B14.3x200mm

MSP:B14.3x200mm

Giá: 160.000 đ 139.600 đ

Mũi khoan bê tông B14.0x200mm

Mũi khoan bê tông B14.0x200mm

MSP:B14.0x200mm

Giá: 160.000 đ 136.000 đ

Mũi khoan bê tông B13.5x200mm

Mũi khoan bê tông B13.5x200mm

MSP:B13.5x200mm

Giá: 150.000 đ 130.000 đ

Mũi khoan bê tông B13.0x200mm

Mũi khoan bê tông B13.0x200mm

MSP:B13.0x200mm

Giá: 175.000 đ 159.000 đ

Mũi khoan bê tông B12.7x200mm

Mũi khoan bê tông B12.7x200mm

MSP:B12.7x200mm

Giá: 175.000 đ 153.000 đ

Mũi khoan bê tông B12.5x200mm

Mũi khoan bê tông B12.5x200mm

MSP:B12.5x200mm

Giá: 160.000 đ 145.000 đ

Mũi khoan bê tông B12.0x200mm

Mũi khoan bê tông B12.0x200mm

MSP:B12.0x200mm

Giá: 160.000 đ 145.000 đ

Mũi khoan bê tông B11.5x200mm

Mũi khoan bê tông B11.5x200mm

MSP:B11.5x200mm

Giá: 160.000 đ 145.000 đ

Mũi khoan bê tông B11.0x150mm

Mũi khoan bê tông B11.0x150mm

MSP:B11.0x150mm

Giá: 135.000 đ 122.000 đ

Mũi khoan bê tông B10.0x150mm

Mũi khoan bê tông B10.0x150mm

MSP:B10.0x150mm

Giá: 96.000 đ 86.000 đ

« 1 2 3 4 »