© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

Lưỡi cắt kim cương Korea Máy và thiết bị xây dựng Lưỡi cắt kim cương Máy khoan lấy mẫu bê tông Bộ mũi khoan rút lõi bê tông Máy & thiết bị Bơm màng Máy khuấy và phụ kiện Khớp nối nhanh PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX Dây dẫn khí nén Máy nén khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX MÁY CHÀ NHÁM TƯỜNG MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MŨI KHOAN TỪ MÁY KHOAN TỪ Máy chà nhám hơi Máy cắt gạch
0914 554 543
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0918 140 343

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 554 543 - 0918 946 927

Chúc mừng năm mới

Lưỡi cắt CPA250 superpro

Lưỡi cắt CPA250 superpro

MSP:CPA250 superpro

Giá: 1.730.000 đ 1.650.000 đ

Lưỡi cắt CPA200 superpro

Lưỡi cắt CPA200 superpro

MSP:CPA200 superpro

Giá: 1.540.000 đ 1.430.000 đ

Lưỡi cắt TVH350 superpro

Lưỡi cắt TVH350 superpro

MSP:TVH350 superpro

Giá: 2.760.000 đ 2.585.000 đ

Lưỡi cắt TVH250 superpro

Lưỡi cắt TVH250 superpro

MSP:TVH250 superpro

Giá: 1.540.000 đ 1.430.000 đ

Lưỡi cắt CEV300 superpro

Lưỡi cắt CEV300 superpro

MSP:CEV300 superpro

Giá: 1.900.000 đ 1.760.000 đ

Lưỡi cắt CEV250 superpro

Lưỡi cắt CEV250 superpro

MSP:CEV250 superpro

Giá: 900.000 đ 880.000 đ

Lưỡi cắt CEV200 superpro

Lưỡi cắt CEV200 superpro

MSP:CEV200 superpro

Giá: 800.000 đ 770.000 đ

Lưỡi cắt CEV180 superpro

Lưỡi cắt CEV180 superpro

MSP:CEV180 superpro

Giá: 700.000 đ 660.000 đ

Lưỡi cắt CEV300 pro

Lưỡi cắt CEV300 pro

MSP:CEV300 pro

Giá: 950.000 đ 880.000 đ

Lưỡi cắt CEV250 pro

Lưỡi cắt CEV250 pro

MSP:CEV250 pro

Giá: 600.000 đ 550.000 đ

Lưỡi cắt CEV200 pro

Lưỡi cắt CEV200 pro

MSP:CEV200 pro

Giá: 510.000 đ 495.000 đ

Lưỡi cắt khô TSA180 pro

Lưỡi cắt khô TSA180 pro

MSP:TSA180 pro

Giá: 780.000 đ 682.000 đ

Lưỡi cắt 22mm – Speed

Lưỡi cắt 22mm – Speed

MSP:22mm – Speed

Giá: 460.000 đ 430.000 đ

Lưỡi cắt 18mm Gold – Speed

Lưỡi cắt 18mm Gold – Speed

MSP:18mm Gold – Speed

Giá: 500.000 đ 450.000 đ

Lưỡi cắt 18mm – Speed

Lưỡi cắt 18mm – Speed

MSP:18mm – Speed

Giá: 400.000 đ 380.000 đ

Lưỡi cắt 10mm Gold – Speed

Lưỡi cắt 10mm Gold – Speed

MSP:10mm Gold – Speed

Giá: 390.000 đ 370.000 đ

Lưỡi cắt 10mm – Speed

Lưỡi cắt 10mm – Speed

MSP:10mm – Speed

Giá: 300.000 đ 290.000 đ

Bánh xơ dừa đỏ 1T

Bánh xơ dừa đỏ 1T

MSP:BXD1T

Giá: 8.500 đ 8.000 đ

Máy bơm khí nén T-RP

Máy bơm khí nén T-RP

MSP:T-RP

Giá: Liên hệ

Máy khuấy từ 2 vị trí Model: HJ-2

Máy khuấy từ 2 vị trí Model: HJ-2

MSP:Model: HJ-2

Giá: Liên hệ

Máy khuấy từ 2 vị trí Model: HJ-2A

Máy khuấy từ 2 vị trí Model: HJ-2A

MSP:Model: HJ-2A

Giá: Liên hệ

Bánh cước Nylon cát 250x20x25.4 Ø mm

Bánh cước Nylon cát 250x20x25.4 Ø mm

MSP:BC-250D

Giá: 1.400.000 đ 1.400.000 đ

Bánh cước sợi đồng 75x16x10 Ø mm

Bánh cước sợi đồng 75x16x10 Ø mm

MSP:BD-75D

Giá: 185.000 đ 185.000 đ

Mũi khoét hợp kim unika 51mm

Mũi khoét hợp kim unika 51mm

MSP:MCTR51

Giá: 855.000 đ 837.000 đ

Máy khuấy từ Model: ATE-Velp

Máy khuấy từ Model: ATE-Velp

MSP:Model: ATE-Velp

Giá: Liên hệ

Mũi khoét hợp kim unika 31mm

Mũi khoét hợp kim unika 31mm

MSP:MCTR31

Giá: 545.000 đ 499.000 đ

Mũi khoét hợp kim unika 27mm

Mũi khoét hợp kim unika 27mm

MSP:MCTR27

Giá: 505.000 đ 480.000 đ

Máy khuấy đủa cơ Model: JJ-1

Máy khuấy đủa cơ Model: JJ-1

MSP:Model: JJ-1

Giá: Liên hệ

Nhám xếp 100

Nhám xếp 100

MSP:KD-D100

Giá: 19.000 đ 17.000 đ

Máy khuấy từ Model: MST-Velp

Máy khuấy từ Model: MST-Velp

MSP:Model: MST-Velp

Giá: Liên hệ

Máy khuấy từ 4 vị trí Model: HJ-4A

Máy khuấy từ 4 vị trí Model: HJ-4A

MSP:Model: HJ-4A

Giá: Liên hệ

Bếp cách thủy 18 lít Model: HH-S6

Bếp cách thủy 18 lít Model: HH-S6

MSP:Model: HH-S6

Giá: Liên hệ

Bếp cách thủy Model: HH-S2

Bếp cách thủy Model: HH-S2

MSP:Model: HH-S2

Giá: Liên hệ

Tủ sấy Model: 101-3

Tủ sấy Model: 101-3

MSP:Model: 101-3

Giá: Liên hệ

Tủ sấy Model: 101-2

Tủ sấy Model: 101-2

MSP:Model: 101-2

Giá: Liên hệ

Lưỡi cắt CPA350 superpro

Lưỡi cắt CPA350 superpro

MSP:CPA350 superpro

Giá: 2.800.000 đ 2.640.000 đ

Lưỡi cắt TVH200 superpro

Lưỡi cắt TVH200 superpro

MSP:TVH200 superpro

Giá: 1.300.000 đ 1.210.000 đ

Lưỡi cắt CEV350 superpro

Lưỡi cắt CEV350 superpro

MSP:CEV350 superpro

Giá: 2.100.000 đ 1.960.000 đ

Lưỡi 22mm Gold – TP-S

Lưỡi 22mm Gold – TP-S

MSP:22mm Gold – TP-S

Giá: 350.000 đ 330.000 đ

Lưỡi 8mm - Speed

Lưỡi 8mm - Speed

MSP:NL-8 speed

Giá: 280.000 đ 250.000 đ

Lưỡi 8mm Eco -Speed

Lưỡi 8mm Eco -Speed

MSP:8mm Eco

Giá: 200.000 đ 180.000 đ

Máy mài góc G18SS

Máy mài góc G18SS

MSP:G18SS

Giá: 2.450.000 đ 2.330.000 đ

Máy mài góc G15SA2

Máy mài góc G15SA2

MSP:G15SA2

Giá: 2.300.000 đ 2.250.000 đ

Máy mài góc G13SN

Máy mài góc G13SN

MSP:G13SN

Giá: 1.300.000 đ 1.250.000 đ

Máy mài góc G13SR3

Máy mài góc G13SR3

MSP:G13SR3

Giá: 1.355.000 đ 1.240.000 đ

Máy mài góc G13SS

Máy mài góc G13SS

MSP:G13SS

Giá: 1.235.000 đ 1.090.000 đ

Máy mài góc G10ST

Máy mài góc G10ST

MSP:G10ST

Giá: 1.250.000 đ 1.230.000 đ

Máy mài góc PDA100K

Máy mài góc PDA100K

MSP:PDA100K

Giá: 1.690.000 đ 1.590.000 đ

Máy mài góc G10SS2

Máy mài góc G10SS2

MSP:G10SS2

Giá: 890.000 đ 800.000 đ

Máy mài góc G10SS

Máy mài góc G10SS

MSP:G10SS

Giá: 890.000 đ 800.000 đ

Máy mài góc GWS 13-125CI

Máy mài góc GWS 13-125CI

MSP:GWS 13-125CI

Giá: 2.768.000 đ 2.607.000 đ

Máy mài góc GWS 22-180

Máy mài góc GWS 22-180

MSP:GWS 22-180

Giá: 2.850.000 đ 2.761.000 đ

Máy khuấy từ 6 vị trí Model: HJ-6A

Máy khuấy từ 6 vị trí Model: HJ-6A

MSP:Model: HJ-6A

Giá: Liên hệ

Bếp cách thủy 24 lít Model: HH-S8

Bếp cách thủy 24 lít Model: HH-S8

MSP:Model: HH-S8

Giá: Liên hệ

Máy khuấy đủa Model: D40-2F

Máy khuấy đủa Model: D40-2F

MSP:Model: D40-2F

Giá: Liên hệ

« 31 32 »

Mũi vát mép HSS D40 x 12mm

Mũi vát mép HSS D40 x 12mm

MSP:VMD40 x 12mm

Giá: 580.000 đ 580.000 đ

Mũi vát mép HSS D35 x 12mm

Mũi vát mép HSS D35 x 12mm

MSP:VMD35 x 12mm

Giá: 440.000 đ 440.000 đ

Mũi vát mép HSS D30 x 12mm

Mũi vát mép HSS D30 x 12mm

MSP:VMD30 x 12mm

Giá: 290.000 đ 290.000 đ

Mũi vát mép HSS D25 x 10mm

Mũi vát mép HSS D25 x 10mm

MSP:VMD25 x 10mm

Giá: 220.000 đ 220.000 đ

Mũi vát mép HSS D20.5 x 10mm

Mũi vát mép HSS D20.5 x 10mm

MSP:VMD20.5 x 10mm

Giá: 160.000 đ 160.000 đ

Mũi vát mép HSS D18 x 10mm

Mũi vát mép HSS D18 x 10mm

MSP:VMD18 x 10mm

Giá: 145.000 đ 145.000 đ

Mũi vát mép HSS D16.5 x 10mm

Mũi vát mép HSS D16.5 x 10mm

MSP:VMD16.5 x 10mm

Giá: 135.000 đ 135.000 đ

Mũi vát mép HSS D14 x 10mm

Mũi vát mép HSS D14 x 10mm

MSP:VMD14 x 10mm

Giá: 120.000 đ 120.000 đ

Mũi vát mép HSS D12.4 x 8mm

Mũi vát mép HSS D12.4 x 8mm

MSP:VMD12.4 x 8mm

Giá: 110.000 đ 110.000 đ

Mũi vát mép HSS D10.4 x 6mm

Mũi vát mép HSS D10.4 x 6mm

MSP:VMD10.4 x 6mm

Giá: 90.000 đ 90.000 đ

Mũi vát mép HSS D8.3 x 6mm

Mũi vát mép HSS D8.3 x 6mm

MSP:VMD8.3 x 6mm

Giá: 74.000 đ 74.000 đ

Mũi vát mép HSS D6.3 x 6mm

Mũi vát mép HSS D6.3 x 6mm

MSP:VMD6.3 x 6mm

Giá: 60.000 đ 60.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M6*14

Mũi khoan tâm 60 độ M6*14

MSP: 60 độ M6*14

Giá: 140.000 đ 140.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M5*12

Mũi khoan tâm 60 độ M5*12

MSP:60 độ M5*12

Giá: 102.000 đ 102.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M4*10

Mũi khoan tâm 60 độ M4*10

MSP:60 độ M4*10

Giá: 60.000 đ 60.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M3*8

Mũi khoan tâm 60 độ M3*8

MSP:60 độ M3*8

Giá: 50.000 đ 50.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M2.5*6

Mũi khoan tâm 60 độ M2.5*6

MSP:60 độ M2.5*6

Giá: 50.000 đ 50.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M2*5

Mũi khoan tâm 60 độ M2*5

MSP:60 độ M2*5

Giá: 36.000 đ 36.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M1.5*4

Mũi khoan tâm 60 độ M1.5*4

MSP:60 độ M1.5*4

Giá: 36.000 đ 36.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 203 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 203 x 440mm

MSP:one-piece 203 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 178 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 178 x 440mm

MSP:one-piece 178 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 158 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 158 x 440mm

MSP:one-piece 158 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 140 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 140 x 440mm

MSP:one-piece 140 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 127 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 127 x 440mm

MSP:one-piece 127 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 117 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 117 x 440mm

MSP:one-piece 117 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 108 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 108 x 440mm

MSP:one-piece 108 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 89 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 89 x 440mm

MSP:one-piece 89 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 76 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 76 x 440mm

MSP:one-piece 76 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 64 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 64 x 440mm

MSP:one-piece 64 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 32 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 32 x 440mm

MSP:one-piece 32 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 38 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 38 x 440mm

MSP:one-piece 38 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 25 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 25 x 440mm

MSP:one-piece 25 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 51 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 51 x 440mm

MSP:one-piece 51 x 440mm

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 12

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 12"

MSP:SH12

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 10

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 10"

MSP:SH10

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 9

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 9"

MSP:SH9

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 8

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 8"

MSP:SH8

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 7

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 7"

MSP:SH7

Giá: Liên hệ

Lưỡi cắt gỗ 60 răng Makita P-67963 185 x 20 x 60T

Lưỡi cắt gỗ 60 răng Makita P-67963 185 x 20 x 60T

MSP:P-67963

Giá: 310.000 đ 310.000 đ