Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm nổi bật

Lưỡi cắt kim cương Korea Máy và thiết bị xây dựng Lưỡi cắt kim cương Máy khoan lấy mẫu bê tông Bộ mũi khoan rút lõi bê tông Máy & thiết bị Bơm màng Máy khuấy và phụ kiện Khớp nối nhanh PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX Dây dẫn khí nén Máy nén khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX MÁY CHÀ NHÁM TƯỜNG MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MŨI KHOAN TỪ MÁY KHOAN TỪ Máy chà nhám hơi Máy cắt gạch
0914 554 543
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0918 140 343

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 554 543 - 0918 946 927

Sản phẩm nổi bật

Đầu kẹp mũi khoan 5-20mm, Col B22

Đầu kẹp mũi khoan 5-20mm, Col B22

MSP:5-20mm, Col B22

Giá: 950.000 đ 950.000 đ

Đầu kẹp mũi khoan 1-16mm, Col B18

Đầu kẹp mũi khoan 1-16mm, Col B18

MSP:1-16mm, Col B18

Giá: 770.000 đ 770.000 đ

Đầu kẹp mũi khoan 1-16mm, Col B16

Đầu kẹp mũi khoan 1-16mm, Col B16

MSP:1-16mm, Col B16

Giá: 720.000 đ 720.000 đ

Đầu kẹp mũi khoan 1-13mm, Col B16

Đầu kẹp mũi khoan 1-13mm, Col B16

MSP:1-13mm, B16

Giá: 560.000 đ 560.000 đ

Đầu băm đá, bê tông 3 rolers

Đầu băm đá, bê tông 3 rolers

MSP:3 rolers

Giá: 2.750.000 đ 2.750.000 đ

Roler đầu băm

Roler đầu băm

MSP:RB

Giá: 580.000 đ 580.000 đ

Êtô mâm xoay THQ-100

Êtô mâm xoay THQ-100

MSP:THQ-100

Giá: 2.590.000 đ 2.590.000 đ

Êtô mâm xoay THQ-80

Êtô mâm xoay THQ-80

MSP:THQ-80

Giá: 1.565.000 đ 1.565.000 đ

Êtô mâm xoay THQ-60

Êtô mâm xoay THQ-60

MSP:THQ-60

Giá: 1.035.000 đ 1.035.000 đ

Êtô mâm xoay THQ-50

Êtô mâm xoay THQ-50

MSP:THQ-50

Giá: 820.000 đ 820.000 đ

Êtô mâm xoay THQ-40

Êtô mâm xoay THQ-40

MSP:THQ-40

Giá: 659.000 đ 659.000 đ

Ê tô mâm xoay THQ-30

Ê tô mâm xoay THQ-30

MSP:THQ-30

Giá: 505.000 đ 505.000 đ

Ê tô bàn PKQ-60

Ê tô bàn PKQ-60

MSP:PKQ-60

Giá: 497.000 đ 497.000 đ

Ê tô bàn PKQ-50

Ê tô bàn PKQ-50

MSP:PKQ-50

Giá: 405.000 đ 405.000 đ

Ê tô bàn PKQ-40

Ê tô bàn PKQ-40

MSP:PKQ-40

Giá: 298.000 đ 298.000 đ

Ê tô bàn PKQ-30

Ê tô bàn PKQ-30

MSP:PKQ-30

Giá: 270.000 đ 270.000 đ

Ê tô bàn PKQ-25

Ê tô bàn PKQ-25

MSP:PKQ-25

Giá: 166.000 đ 166.000 đ

Nhám vòng bùi nhùi #100-120, Size: 10 x 330 mm

Nhám vòng bùi nhùi #100-120, Size: 10 x 330 mm

MSP:#100-120, Size: 10 x 330 mm

Giá: 25.000 đ 25.000 đ

Tay quay taro ren Từ M9-M27

Tay quay taro ren Từ M9-M27

MSP:M9-M27 TQ

Giá: 345.000 đ 345.000 đ

Tay quay taro ren Từ M5-M20

Tay quay taro ren Từ M5-M20

MSP:M5-M20 TQ

Giá: 290.000 đ 290.000 đ

Tay quay taro ren Từ M4-M12

Tay quay taro ren Từ M4-M12

MSP:M4-M12 TQ

Giá: 155.000 đ 155.000 đ

Tay quay taro ren Từ M1-M12

Tay quay taro ren Từ M1-M12

MSP:M1-M12 TQ

Giá: 95.000 đ 95.000 đ

Tay quay taro ren Từ M1-M10

Tay quay taro ren Từ M1-M10

MSP:M1-M10 TQ

Giá: 85.000 đ 85.000 đ

Tay quay taro ren M1-M8

Tay quay taro ren M1-M8

MSP:M1-M8 TQ

Giá: 70.000 đ 70.000 đ

Chổi than máy mài thẳng AGP - SG6

Chổi than máy mài thẳng AGP - SG6

MSP:CT-SG6

Giá: 80.000 đ 80.000 đ

Đầu cặp mũi khoan từ MT3x50x19.05 không làm mát

Đầu cặp mũi khoan từ MT3x50x19.05 không làm mát

MSP: MT3x50x19.05

Giá: 2.200.000 đ 2.050.000 đ

Đầu kẹp mũi khoan từ tự động MT3x50x19.05 có làm mát

Đầu kẹp mũi khoan từ tự động MT3x50x19.05 có làm mát

MSP:MT3x50x19.05 có làm mát

Giá: 3.300.000 đ 3.150.000 đ

Đầu cặp mũi khoan từ MT2x50x19.05 có làm mát

Đầu cặp mũi khoan từ MT2x50x19.05 có làm mát

MSP:MT2x50x19.05 LM

Giá: 1.800.000 đ 1.700.000 đ

Đầu kẹp mũi khoan từ chuôi col MT2x50x19.05 không làm mát

Đầu kẹp mũi khoan từ chuôi col MT2x50x19.05 không làm mát

MSP:MT2x50x19.05

Giá: 1.600.000 đ 1.550.000 đ

Bộ 10 cái lưỡi cắt kim cương D60 mm

Bộ 10 cái lưỡi cắt kim cương D60 mm

MSP:D60KC

Giá: 240.000 đ 240.000 đ

Bộ 10 cái lưỡi cắt kim cương D30 mm

Bộ 10 cái lưỡi cắt kim cương D30 mm

MSP:D30KC

Giá: 120.000 đ 120.000 đ

Bộ 10 cái lưỡi cắt kim cương D22 mm

Bộ 10 cái lưỡi cắt kim cương D22 mm

MSP:D22KC

Giá: 84.000 đ 84.000 đ

Bộ 10 cái lưỡi cắt kim cương D20 mm

Bộ 10 cái lưỡi cắt kim cương D20 mm

MSP:D20KC

Giá: 80.000 đ 80.000 đ

Máy cân bằng Laser 12 tia xanh A

Máy cân bằng Laser 12 tia xanh A

MSP:NL12XA

Giá: 2.057.000 đ 2.057.000 đ

Máy cân bằng Laser 12 tia xanh

Máy cân bằng Laser 12 tia xanh

MSP:NL12X

Giá: 1.860.000 đ 1.860.000 đ

Máy cân bằng Laser 5 tia xanh A+

Máy cân bằng Laser 5 tia xanh A+

MSP:NL5XA+

Giá: 1.979.000 đ 1.979.000 đ

Máy cân bằng Laser 5 tia xanh A

Máy cân bằng Laser 5 tia xanh A

MSP:NL5XA

Giá: 1.870.000 đ 1.870.000 đ

Máy cân bằng Laser 5 tia xanh B++

Máy cân bằng Laser 5 tia xanh B++

MSP:NL5XB++

Giá: 1.730.000 đ 1.730.000 đ

Máy cân bằng Laser 5 tia xanh B+

Máy cân bằng Laser 5 tia xanh B+

MSP:NL5XB+

Giá: 1.650.000 đ 1.650.000 đ

Máy cân bằng Laser 5 tia xanh

Máy cân bằng Laser 5 tia xanh

MSP:NL5XB

Giá: 1.445.000 đ 1.445.000 đ

« 1 2 3 4 5 »