© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

Lưỡi cắt kim cương Korea Máy và thiết bị xây dựng Lưỡi cắt kim cương Máy khoan lấy mẫu bê tông Bộ mũi khoan rút lõi bê tông Máy & thiết bị Bơm màng Máy khuấy và phụ kiện Khớp nối nhanh PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX Dây dẫn khí nén Máy nén khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX MÁY CHÀ NHÁM TƯỜNG MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MŨI KHOAN TỪ MÁY KHOAN TỪ Máy chà nhám hơi Máy cắt gạch
0914 554 543
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0918 140 343

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 554 543 - 0918 946 927

Chúc mừng năm mới

Mũi khoét hợp kim 50mm

Mũi khoét hợp kim 50mm

MSP:MKHK50

Giá: 160.000 đ 160.000 đ

Mũi khoét hợp kim 49mm

Mũi khoét hợp kim 49mm

MSP:MKHK49

Giá: 156.800 đ 156.800 đ

Mũi khoét hợp kim 48mm

Mũi khoét hợp kim 48mm

MSP:MKHK48

Giá: 153.600 đ 153.600 đ

Mũi khoét hợp kim 47mm

Mũi khoét hợp kim 47mm

MSP:MKHK47

Giá: 150.400 đ 150.400 đ

Mũi khoét hợp kim 46mm

Mũi khoét hợp kim 46mm

MSP:MKHK46

Giá: 147.200 đ 147.200 đ

Mũi khoét hợp kim 45mm

Mũi khoét hợp kim 45mm

MSP:MKHK45

Giá: 144.000 đ 144.000 đ

Mũi khoét hợp kim 44mm

Mũi khoét hợp kim 44mm

MSP:MKHK44

Giá: 140.800 đ 140.800 đ

Mũi khoét hợp kim 43mm

Mũi khoét hợp kim 43mm

MSP:MKHK43

Giá: 137.600 đ 137.600 đ

Mũi khoét hợp kim 42mm

Mũi khoét hợp kim 42mm

MSP:MKHK42

Giá: 134.400 đ 134.400 đ

Mũi khoét hợp kim 41mm

Mũi khoét hợp kim 41mm

MSP:MKHK41

Giá: 131.200 đ 131.200 đ

Mũi khoét hợp kim 40mm

Mũi khoét hợp kim 40mm

MSP:MKHK40

Giá: 128.000 đ 128.000 đ

Mũi khoét hợp kim 39mm

Mũi khoét hợp kim 39mm

MSP:MKHK39

Giá: 124.800 đ 124.800 đ

Mũi khoét hợp kim 38mm

Mũi khoét hợp kim 38mm

MSP:MKHK38

Giá: 121.600 đ 121.600 đ

Mũi khoét hợp kim 37mm

Mũi khoét hợp kim 37mm

MSP:MKHK37

Giá: 118.400 đ 118.400 đ

Mũi khoét hợp kim 36mm

Mũi khoét hợp kim 36mm

MSP:MKHK36

Giá: 115.200 đ 115.200 đ

Mũi khoét hợp kim 35mm

Mũi khoét hợp kim 35mm

MSP:MKHK35

Giá: 112.000 đ 112.000 đ

Mũi khoét hợp kim 34mm

Mũi khoét hợp kim 34mm

MSP:MKHK34

Giá: 108.800 đ 108.800 đ

Mũi khoét hợp kim 33mm

Mũi khoét hợp kim 33mm

MSP:MKHK33

Giá: 105.200 đ 105.200 đ

Mũi khoét hợp kim 32mm

Mũi khoét hợp kim 32mm

MSP:MKHK32

Giá: 102.400 đ 102.400 đ

Mũi khoét hợp kim 31mm

Mũi khoét hợp kim 31mm

MSP:MKHK31

Giá: 99.200 đ 99.200 đ

Mũi khoét hợp kim 30mm

Mũi khoét hợp kim 30mm

MSP:MKHK30

Giá: 96.000 đ 96.000 đ

Mũi khoét hợp kim 29mm

Mũi khoét hợp kim 29mm

MSP:MKHK29

Giá: 92.800 đ 92.800 đ

Mũi khoét hợp kim 28mm

Mũi khoét hợp kim 28mm

MSP:MKHK28

Giá: 89.600 đ 89.600 đ

Mũi khoét hợp kim 27mm

Mũi khoét hợp kim 27mm

MSP:MKHK27

Giá: 86.400 đ 86.400 đ

Mũi khoét hợp kim 27mm

Mũi khoét hợp kim 27mm

MSP:MKHK27

Giá: 86.400 đ 86.400 đ

Mũi khoét hợp kim 26mm

Mũi khoét hợp kim 26mm

MSP:MKHK26

Giá: 83.200 đ 83.200 đ

Mũi khoét hợp kim 25mm

Mũi khoét hợp kim 25mm

MSP:MKHK25

Giá: 80.000 đ 80.000 đ

Mũi khoét hợp kim 24mm

Mũi khoét hợp kim 24mm

MSP:MKHK24

Giá: 76.800 đ 76.800 đ

Mũi khoét hợp kim 23mm

Mũi khoét hợp kim 23mm

MSP:MKHK23

Giá: 73.600 đ 73.600 đ

Mũi khoét hợp kim 22mm

Mũi khoét hợp kim 22mm

MSP:MKHK22

Giá: 70.400 đ 70.400 đ

Mũi khoét hợp kim 21mm

Mũi khoét hợp kim 21mm

MSP:MKHK21

Giá: 67.200 đ 67.200 đ

Mũi khoét hợp kim 20mm

Mũi khoét hợp kim 20mm

MSP:MKHK20

Giá: 64.000 đ 64.000 đ

Mũi khoét hợp kim 19mm

Mũi khoét hợp kim 19mm

MSP:MKHK19

Giá: 60.800 đ 60.800 đ

Mũi khoét hợp kim 18mm

Mũi khoét hợp kim 18mm

MSP:MKHK18

Giá: 57.600 đ 57.600 đ

Mũi khoét hợp kim 17mm

Mũi khoét hợp kim 17mm

MSP:MKHK17

Giá: 54.400 đ 54.400 đ

Mũi khoét hợp kim 16mm

Mũi khoét hợp kim 16mm

MSP:MKHK16

Giá: 51.200 đ 51.200 đ

Mũi khoét hợp kim 15mm

Mũi khoét hợp kim 15mm

MSP:MKHK15

Giá: 48.000 đ 48.000 đ

Mũi khoét hợp kim 14mm

Mũi khoét hợp kim 14mm

MSP:MKHK14

Giá: 44.800 đ 44.800 đ

Mũi khoét hợp kim 13mm

Mũi khoét hợp kim 13mm

MSP:MKHK13

Giá: 41.600 đ 41.600 đ

Mũi khoét hợp kim 12mm

Mũi khoét hợp kim 12mm

MSP:MKHK12

Giá: 38.400 đ 38.400 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 203 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 203 x 440mm

MSP:one-piece 203 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 178 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 178 x 440mm

MSP:one-piece 178 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 158 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 158 x 440mm

MSP:one-piece 158 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 140 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 140 x 440mm

MSP:one-piece 140 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 127 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 127 x 440mm

MSP:one-piece 127 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 117 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 117 x 440mm

MSP:one-piece 117 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 108 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 108 x 440mm

MSP:one-piece 108 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 89 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 89 x 440mm

MSP:one-piece 89 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 76 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 76 x 440mm

MSP:one-piece 76 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 64 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 64 x 440mm

MSP:one-piece 64 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 32 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 32 x 440mm

MSP:one-piece 32 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 38 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 38 x 440mm

MSP:one-piece 38 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 25 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 25 x 440mm

MSP:one-piece 25 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 51 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 51 x 440mm

MSP:one-piece 51 x 440mm

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 12

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 12"

MSP:SH12

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 10

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 10"

MSP:SH10

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 9

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 9"

MSP:SH9

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 8

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 8"

MSP:SH8

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 7

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 7"

MSP:SH7

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 6.5

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 6.5"

MSP:SH6.5

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 6

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 6"

MSP:SH6

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 5.5

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 5.5"

MSP:SH5.5

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 5

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 5"

MSP:SH5

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 4.5

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 4.5"

MSP:SH4.5

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 4

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 4"

MSP:SH4

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 3.5

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 3.5"

MSP:SH3.5

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 3

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 3"

MSP:SH3

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 2.5

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 2.5"

MSP:SH2.5

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 2

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 2

MSP:SH2

Giá: 1.680.000 đ 1.680.000 đ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 1.5

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 1.5

MSP:SH1.5

Giá: 1.250.000 đ 1.250.000 đ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 1.25

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 1.25

MSP:SH1.25

Giá: 1.190.000 đ 1.190.000 đ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 1

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 1

MSP:SH1

Giá: 1.100.000 đ 1.100.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 350 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 350 x 350 mm

MSP:350 x 350 mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông 300 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 300 x 350 mm

MSP:300 x 350 mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông 254 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 254 x 350 mm

MSP:254 x 350 mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông 230 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 230 x 350 mm

MSP:230 x 350 mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông 220 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 220 x 370mm

MSP:220 x 370mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông 200 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 200 x 350 mm

MSP:200 x 350 mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông 180 x 350mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 180 x 350mm

MSP:180 x 350mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông 168 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 168 x 370mm

MSP:168 x 370mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông 162 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 162 x 370mm

MSP:162 x 370mm

Giá: 486.000 đ 486.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 152 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 152 x 370mm

MSP:152 x 370mm

Giá: 456.000 đ 456.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 140 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 140 x 370mm

MSP:140 x 370mm

Giá: 420.000 đ 420.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 132 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 132 x 370mm

MSP:132 x 370mm

Giá: 396.000 đ 396.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 127 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 127 x 370mm

MSP:127 x 370mm

Giá: 381.000 đ 381.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 116 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 116 x 370mm

MSP:116 x 370mm

Giá: 348.000 đ 348.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 114 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 114 x 370mm

MSP:114 x 370mm

Giá: 342.000 đ 342.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 108 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 108 x 370mm

MSP:108 x 370mm

Giá: 324.000 đ 324.000 đ

« 1 2 3 4 5 »

Mũi vát mép HSS D40 x 12mm

Mũi vát mép HSS D40 x 12mm

MSP:VMD40 x 12mm

Giá: 580.000 đ 580.000 đ

Mũi vát mép HSS D35 x 12mm

Mũi vát mép HSS D35 x 12mm

MSP:VMD35 x 12mm

Giá: 440.000 đ 440.000 đ

Mũi vát mép HSS D30 x 12mm

Mũi vát mép HSS D30 x 12mm

MSP:VMD30 x 12mm

Giá: 290.000 đ 290.000 đ

Mũi vát mép HSS D25 x 10mm

Mũi vát mép HSS D25 x 10mm

MSP:VMD25 x 10mm

Giá: 220.000 đ 220.000 đ

Mũi vát mép HSS D20.5 x 10mm

Mũi vát mép HSS D20.5 x 10mm

MSP:VMD20.5 x 10mm

Giá: 160.000 đ 160.000 đ

Mũi vát mép HSS D18 x 10mm

Mũi vát mép HSS D18 x 10mm

MSP:VMD18 x 10mm

Giá: 145.000 đ 145.000 đ

Mũi vát mép HSS D16.5 x 10mm

Mũi vát mép HSS D16.5 x 10mm

MSP:VMD16.5 x 10mm

Giá: 135.000 đ 135.000 đ

Mũi vát mép HSS D14 x 10mm

Mũi vát mép HSS D14 x 10mm

MSP:VMD14 x 10mm

Giá: 120.000 đ 120.000 đ

Mũi vát mép HSS D12.4 x 8mm

Mũi vát mép HSS D12.4 x 8mm

MSP:VMD12.4 x 8mm

Giá: 110.000 đ 110.000 đ

Mũi vát mép HSS D10.4 x 6mm

Mũi vát mép HSS D10.4 x 6mm

MSP:VMD10.4 x 6mm

Giá: 90.000 đ 90.000 đ

Mũi vát mép HSS D8.3 x 6mm

Mũi vát mép HSS D8.3 x 6mm

MSP:VMD8.3 x 6mm

Giá: 74.000 đ 74.000 đ

Mũi vát mép HSS D6.3 x 6mm

Mũi vát mép HSS D6.3 x 6mm

MSP:VMD6.3 x 6mm

Giá: 60.000 đ 60.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M6*14

Mũi khoan tâm 60 độ M6*14

MSP: 60 độ M6*14

Giá: 140.000 đ 140.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M5*12

Mũi khoan tâm 60 độ M5*12

MSP:60 độ M5*12

Giá: 102.000 đ 102.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M4*10

Mũi khoan tâm 60 độ M4*10

MSP:60 độ M4*10

Giá: 60.000 đ 60.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M3*8

Mũi khoan tâm 60 độ M3*8

MSP:60 độ M3*8

Giá: 50.000 đ 50.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M2.5*6

Mũi khoan tâm 60 độ M2.5*6

MSP:60 độ M2.5*6

Giá: 50.000 đ 50.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M2*5

Mũi khoan tâm 60 độ M2*5

MSP:60 độ M2*5

Giá: 36.000 đ 36.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M1.5*4

Mũi khoan tâm 60 độ M1.5*4

MSP:60 độ M1.5*4

Giá: 36.000 đ 36.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 203 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 203 x 440mm

MSP:one-piece 203 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 178 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 178 x 440mm

MSP:one-piece 178 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 158 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 158 x 440mm

MSP:one-piece 158 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 140 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 140 x 440mm

MSP:one-piece 140 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 127 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 127 x 440mm

MSP:one-piece 127 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 117 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 117 x 440mm

MSP:one-piece 117 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 108 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 108 x 440mm

MSP:one-piece 108 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 89 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 89 x 440mm

MSP:one-piece 89 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 76 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 76 x 440mm

MSP:one-piece 76 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 64 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 64 x 440mm

MSP:one-piece 64 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 32 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 32 x 440mm

MSP:one-piece 32 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 38 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 38 x 440mm

MSP:one-piece 38 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 25 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 25 x 440mm

MSP:one-piece 25 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 51 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 51 x 440mm

MSP:one-piece 51 x 440mm

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 12

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 12"

MSP:SH12

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 10

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 10"

MSP:SH10

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 9

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 9"

MSP:SH9

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 8

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 8"

MSP:SH8

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 7

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 7"

MSP:SH7

Giá: Liên hệ

Lưỡi cắt gỗ 60 răng Makita P-67963 185 x 20 x 60T

Lưỡi cắt gỗ 60 răng Makita P-67963 185 x 20 x 60T

MSP:P-67963

Giá: 310.000 đ 310.000 đ