© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

Lưỡi cắt kim cương Korea Máy và thiết bị xây dựng Lưỡi cắt kim cương Máy khoan lấy mẫu bê tông Bộ mũi khoan rút lõi bê tông Máy & thiết bị Bơm màng Máy khuấy và phụ kiện Khớp nối nhanh PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX Dây dẫn khí nén Máy nén khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX MÁY CHÀ NHÁM TƯỜNG MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MŨI KHOAN TỪ MÁY KHOAN TỪ Máy chà nhám hơi Máy cắt gạch
0914 554 543
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0918 140 343

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 554 543 - 0918 946 927

Chúc mừng năm mới

Mũi khoan rút lõi bê tông 102 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 102 x 370mm

MSP:102 x 370mm

Giá: 306.000 đ 306.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 89 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 89 x 370mm

MSP:89 x 370mm

Giá: 267.000 đ 267.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 83 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 83 x 370mm

MSP:83 x 370mm

Giá: 249.000 đ 249.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 76 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 76 x 370mm

MSP:76 x 370mm

Giá: 228.000 đ 228.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 63 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 63 x 370mm

MSP:63 x 370mm

Giá: 189.000 đ 189.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 51 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 51 x 370mm

MSP:51 x 370mm

Giá: 153.000 đ 153.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 46 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 46 x 370mm

MSP:46 x 370mm

Giá: 200.000 đ 200.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 44 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 44 x 370mm

MSP:44 x 370mm

Giá: 195.000 đ 195.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 40 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 40 x 370mm

MSP:40 x 370mm

Giá: 185.000 đ 185.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 38 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 38 x 370mm

MSP:38 x 370mm

Giá: 185.000 đ 185.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 36 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 36 x 370mm

MSP:36 x 370mm

Giá: 180.000 đ 180.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 32 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 32 x 370mm

MSP:32 x 370mm

Giá: 175.000 đ 175.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 30 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 30 x 370mm

MSP:30 x 370mm

Giá: 180.000 đ 180.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 27 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 27 x 370mm

MSP:27 x 370mm

Giá: 175.000 đ 175.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 25 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 25 x 370mm

MSP:25 x 370mm

Giá: 175.000 đ 175.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 22 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 22 x 370mm

MSP:22 x 370mm

Giá: 170.000 đ 170.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 20 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 20 x 370mm

MSP:20 x 370mm

Giá: 170.000 đ 170.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 18 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 18 x 370mm

MSP:18 x 370mm

Giá: 170.000 đ 170.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 16 x 260mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 16 x 260mm

MSP:16 x 260mm

Giá: 170.000 đ 170.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 16 x 370mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 16 x 370mm

MSP:16 x 370mm

Giá: 170.000 đ 170.000 đ

Mũi khoan tút lõi bê tông14 x 370mm

Mũi khoan tút lõi bê tông14 x 370mm

MSP:14 x 370mm

Giá: 170.000 đ 170.000 đ

Lưỡi mài bê tông dual 230mm

Lưỡi mài bê tông dual 230mm

MSP:dual 230mm

Giá: 840.000 đ 840.000 đ

Lưỡi mài bê tông dual 180mm

Lưỡi mài bê tông dual 180mm

MSP:dual 180mm

Giá: 550.000 đ 550.000 đ

Lưỡi mài bê tông dual 150mm

Lưỡi mài bê tông dual 150mm

MSP:dual 150mm

Giá: 325.000 đ 325.000 đ

Lưỡi mài bê tông dual 125mm

Lưỡi mài bê tông dual 125mm

MSP:dual 125mm

Giá: 220.000 đ 220.000 đ

Lưỡi mài kim cương Unik 100mm

Lưỡi mài kim cương Unik 100mm

MSP:Unik 100mm

Giá: 35.000 đ 35.000 đ

Máy cắt gạch D7-1200 Auto

Máy cắt gạch D7-1200 Auto

MSP:D7-1200 Auto

Giá: 20.200.000 đ 20.200.000 đ

Máy cắt gach D7-1000 Auto

Máy cắt gach D7-1000 Auto

MSP:D7-1000 Auto

Giá: 16.800.000 đ 16.800.000 đ

Máy cắt gạch D7-800 Auto

Máy cắt gạch D7-800 Auto

MSP:D7-800 Auto

Giá: 15.700.000 đ 15.700.000 đ

Máy cắt gach D7-1200

Máy cắt gach D7-1200

MSP:D7-1200

Giá: 16.500.000 đ 16.500.000 đ

Máy cắt gạch D7-1000

Máy cắt gạch D7-1000

MSP:D7-1000

Giá: 14.500.000 đ 14.500.000 đ

Máy cắt gạch D7-800

Máy cắt gạch D7-800

MSP:D7-800

Giá: 13.500.000 đ 13.500.000 đ

Máy cắt gạch D6-1200

Máy cắt gạch D6-1200

MSP:D6-1200

Giá: 29.000.000 đ 29.000.000 đ

Máy cắt gạch D6-1000

Máy cắt gạch D6-1000

MSP:D6-1000

Giá: 25.900.000 đ 25.900.000 đ

Máy cắt gạch D6-800

Máy cắt gạch D6-800

MSP:D6-800

Giá: 22.400.000 đ 22.400.000 đ

Máy cắt gạch D4-1200

Máy cắt gạch D4-1200

MSP:D4-1200

Giá: 6.600.000 đ 6.600.000 đ

Máy cắt gạch D4-1000

Máy cắt gạch D4-1000

MSP:D4-1000

Giá: 5.950.000 đ 5.950.000 đ

Máy cắt gach D4-800

Máy cắt gach D4-800

MSP:D4-800

Giá: 4.350.000 đ 4.350.000 đ

Máy cắt gạch D3-1200

Máy cắt gạch D3-1200

MSP:D3-1200

Giá: 5.200.000 đ 5.200.000 đ

Máy cắt gạch D3-1000

Máy cắt gạch D3-1000

MSP:D3-1000

Giá: 4.400.000 đ 4.400.000 đ

Máy cắt gạch D3-800

Máy cắt gạch D3-800

MSP:D3-800

Giá: 3.600.000 đ 3.600.000 đ

Máy cắt gạch đá QX-ZD 1200

Máy cắt gạch đá QX-ZD 1200

MSP:QX-ZD 1200

Giá: 25.500.000 đ 25.500.000 đ

Máy cắt gạch đá QX-ZD 1000

Máy cắt gạch đá QX-ZD 1000

MSP:QX-ZD 1000

Giá: 24.000.000 đ 24.000.000 đ

Máy cắt gạch đá QX-ZD 800

Máy cắt gạch đá QX-ZD 800

MSP:QX-ZD 800

Giá: 22.000.000 đ 22.000.000 đ

Máy cắt gach QX-1200

Máy cắt gach QX-1200

MSP:QX-1200

Giá: 19.400.000 đ 19.400.000 đ

Máy cắt gach QX-1000

Máy cắt gach QX-1000

MSP:QX-1000

Giá: 16.800.000 đ 16.800.000 đ

Máy cắt gạch QX-800

Máy cắt gạch QX-800

MSP:QX-800

Giá: 14.500.000 đ 14.500.000 đ

Máy cắt tường Wall cutter D8812

Máy cắt tường Wall cutter D8812

MSP:Wall cutter D8812

Giá: Liên hệ

Máy cắt tường Wall cutter D8810

Máy cắt tường Wall cutter D8810

MSP:Wall cutter D8810

Giá: Liên hệ

Máy cắt tường Wall cutter S8812

Máy cắt tường Wall cutter S8812

MSP:Wall cutter S8812

Giá: Liên hệ

Máy cắt tường Wall cutter S8810

Máy cắt tường Wall cutter S8810

MSP:Wall cutter S8810

Giá: Liên hệ

Máy cắt tường Wall cutter S8800

Máy cắt tường Wall cutter S8800

MSP:Wall cutter S8800

Giá: 25.600.000 đ 25.600.000 đ

Máy cắt tường Wall cutter D8800

Máy cắt tường Wall cutter D8800

MSP:Wall cutter D8800

Giá: 22.600.000 đ 22.600.000 đ

Máy cắt tường Wall cutter 8800

Máy cắt tường Wall cutter 8800

MSP:Wall cutter 8800

Giá: 20.800.000 đ 20.800.000 đ

Máy khoan rút lõi bê tông KBN4050C

Máy khoan rút lõi bê tông KBN4050C

MSP:KBN4050C

Giá: Liên hệ

Máy khoan rút lõi bê tông KBN4050

Máy khoan rút lõi bê tông KBN4050

MSP:KBN4050

Giá: Liên hệ

Máy khoan rút lõi bê tông KBN3050C

Máy khoan rút lõi bê tông KBN3050C

MSP:KBN3050C

Giá: Liên hệ

Máy khoan rút lõi bê tông KBN3050

Máy khoan rút lõi bê tông KBN3050

MSP:KBN3050

Giá: Liên hệ

Máy khoan rút lõi bê tông KBN9350

Máy khoan rút lõi bê tông KBN9350

MSP:KBN9350

Giá: Liên hệ

Máy khoan rút lõi bê tông KBN9300

Máy khoan rút lõi bê tông KBN9300

MSP:KBN9300

Giá: Liên hệ

Máy khoan rút lõi bê tông KBN8200

Máy khoan rút lõi bê tông KBN8200

MSP: KBN8200

Giá: 5.500.000 đ 5.500.000 đ

Máy khoan từ S6335

Máy khoan từ S6335

MSP:S6335

Giá: 8.200.000 đ 8.200.000 đ

Máy khoan từ taro S8000C

Máy khoan từ taro S8000C

MSP:S8000C

Giá: 11.700.000 đ 11.700.000 đ

Máy khoan từ S6000RE

Máy khoan từ S6000RE

MSP:S6000RE

Giá: 9.500.000 đ 9.500.000 đ

Máy khoan từ E6800C

Máy khoan từ E6800C

MSP: E6800C

Giá: 10.850.000 đ 10.850.000 đ

Máy khoan từ E6350

Máy khoan từ E6350

MSP:E6350

Giá: 5.500.000 đ 5.500.000 đ

Máy khoan từ E3840

Máy khoan từ E3840

MSP:E3840

Giá: 7.200.000 đ 7.200.000 đ

Máy khoan đế từ có taro E6016RE

Máy khoan đế từ có taro E6016RE

MSP:E6016RE

Giá: 4.250.000 đ 4.250.000 đ

Máy khoan đế từ E6016

Máy khoan đế từ E6016

MSP:E6016

Giá: 3.100.000 đ 3.100.000 đ

Máy khoét ống thép S8219

Máy khoét ống thép S8219

MSP:S8219

Giá: 7.000.000 đ 7.000.000 đ

Máy khoét ống thép S8165

Máy khoét ống thép S8165

MSP:S8165

Giá: 6.300.000 đ 6.300.000 đ

Máy khoan đế từ có taro E6013RE

Máy khoan đế từ có taro E6013RE

MSP:E6013RE

Giá: 3.500.000 đ 3.500.000 đ

Máy khoan đế từ E6013

Máy khoan đế từ E6013

MSP:E6013

Giá: 2.900.000 đ 2.900.000 đ

Lưỡi cắt chuyên đá trắng sứ D500mm

Lưỡi cắt chuyên đá trắng sứ D500mm

MSP:TS500

Giá: 4.250.000 đ 4.250.000 đ

Lưỡi cắt chuyên đá trắng sứ D350mm

Lưỡi cắt chuyên đá trắng sứ D350mm

MSP:TS350

Giá: 2.950.000 đ 2.950.000 đ

Lưỡi cắt gạch bóng kiếng, gạch men D300 mm

Lưỡi cắt gạch bóng kiếng, gạch men D300 mm

MSP:300Dx1.8Tx9.5wx60/50H

Giá: 1.540.000 đ 1.540.000 đ

Lưỡi cắt gạch men, bóng kiếng, đá marble, trắng sứ cao cấp D 250mm

Lưỡi cắt gạch men, bóng kiếng, đá marble, trắng sứ cao cấp D 250mm

MSP:254.4Dx2Tx10wx32/25.4

Giá: 1.055.000 đ 1.055.000 đ

Lưỡi cắt gạch men, đá marble, trắng sứ cao cấp D 200mm

Lưỡi cắt gạch men, đá marble, trắng sứ cao cấp D 200mm

MSP:200Dx2Tx10wx32/25.4 music

Giá: 690.000 đ 690.000 đ

Lưỡi cắt gạch men, đá marble cao cấp D 180 mm

Lưỡi cắt gạch men, đá marble cao cấp D 180 mm

MSP:181x1.9Tx10Wx22.23H

Giá: 558.000 đ 558.000 đ

Lưỡi cắt cọc bê tông cốt thép D600 mm, Ehwa Korea

Lưỡi cắt cọc bê tông cốt thép D600 mm, Ehwa Korea

MSP:D600 mm, Ehwa Korea

Giá: 3.800.000 đ 3.800.000 đ

Lưỡi cắt cọc bê tông cốt thép D550 mm, Ehwa Korea

Lưỡi cắt cọc bê tông cốt thép D550 mm, Ehwa Korea

MSP:D550 mm, Ehwa Korea

Giá: 3.400.000 đ 3.400.000 đ

Lưỡi cắt cọc bê tông cốt thép D500 mm, Ehwa Korea

Lưỡi cắt cọc bê tông cốt thép D500 mm, Ehwa Korea

MSP:D500 mm, Ehwa Korea

Giá: 3.000.000 đ 3.000.000 đ

Lưỡi cắt cọc bê tông cốt thép D450 mm, Ehwa Korea

Lưỡi cắt cọc bê tông cốt thép D450 mm, Ehwa Korea

MSP:D450 mm, Ehwa Korea

Giá: 2.300.000 đ 2.300.000 đ

Lưỡi cắt cọc bê tông cốt thép D400 mm, Ehwa Korea

Lưỡi cắt cọc bê tông cốt thép D400 mm, Ehwa Korea

MSP:D400 mm, Ehwa Korea

Giá: 1.850.000 đ 1.850.000 đ

Lưỡi cắt cọc bê tông cốt thép D300 mm, Ehwa Korea

Lưỡi cắt cọc bê tông cốt thép D300 mm, Ehwa Korea

MSP:D300 mm, Ehwa Korea

Giá: 1.000.000 đ 1.000.000 đ

Lưỡi cắt cọc bê tông cốt thép D250 mm, Ehwa Korea

Lưỡi cắt cọc bê tông cốt thép D250 mm, Ehwa Korea

MSP:D250 mm, Ehwa Korea

Giá: 800.000 đ 800.000 đ

Lưỡi cắt cọc bê tông cốt thép D230 mm, Ehwa Korea

Lưỡi cắt cọc bê tông cốt thép D230 mm, Ehwa Korea

MSP: D230 mm, Ehwa Korea

Giá: 630.000 đ 630.000 đ

« 1 2 3 4 5 »

Mũi vát mép HSS D40 x 12mm

Mũi vát mép HSS D40 x 12mm

MSP:VMD40 x 12mm

Giá: 580.000 đ 580.000 đ

Mũi vát mép HSS D35 x 12mm

Mũi vát mép HSS D35 x 12mm

MSP:VMD35 x 12mm

Giá: 440.000 đ 440.000 đ

Mũi vát mép HSS D30 x 12mm

Mũi vát mép HSS D30 x 12mm

MSP:VMD30 x 12mm

Giá: 290.000 đ 290.000 đ

Mũi vát mép HSS D25 x 10mm

Mũi vát mép HSS D25 x 10mm

MSP:VMD25 x 10mm

Giá: 220.000 đ 220.000 đ

Mũi vát mép HSS D20.5 x 10mm

Mũi vát mép HSS D20.5 x 10mm

MSP:VMD20.5 x 10mm

Giá: 160.000 đ 160.000 đ

Mũi vát mép HSS D18 x 10mm

Mũi vát mép HSS D18 x 10mm

MSP:VMD18 x 10mm

Giá: 145.000 đ 145.000 đ

Mũi vát mép HSS D16.5 x 10mm

Mũi vát mép HSS D16.5 x 10mm

MSP:VMD16.5 x 10mm

Giá: 135.000 đ 135.000 đ

Mũi vát mép HSS D14 x 10mm

Mũi vát mép HSS D14 x 10mm

MSP:VMD14 x 10mm

Giá: 120.000 đ 120.000 đ

Mũi vát mép HSS D12.4 x 8mm

Mũi vát mép HSS D12.4 x 8mm

MSP:VMD12.4 x 8mm

Giá: 110.000 đ 110.000 đ

Mũi vát mép HSS D10.4 x 6mm

Mũi vát mép HSS D10.4 x 6mm

MSP:VMD10.4 x 6mm

Giá: 90.000 đ 90.000 đ

Mũi vát mép HSS D8.3 x 6mm

Mũi vát mép HSS D8.3 x 6mm

MSP:VMD8.3 x 6mm

Giá: 74.000 đ 74.000 đ

Mũi vát mép HSS D6.3 x 6mm

Mũi vát mép HSS D6.3 x 6mm

MSP:VMD6.3 x 6mm

Giá: 60.000 đ 60.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M6*14

Mũi khoan tâm 60 độ M6*14

MSP: 60 độ M6*14

Giá: 140.000 đ 140.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M5*12

Mũi khoan tâm 60 độ M5*12

MSP:60 độ M5*12

Giá: 102.000 đ 102.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M4*10

Mũi khoan tâm 60 độ M4*10

MSP:60 độ M4*10

Giá: 60.000 đ 60.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M3*8

Mũi khoan tâm 60 độ M3*8

MSP:60 độ M3*8

Giá: 50.000 đ 50.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M2.5*6

Mũi khoan tâm 60 độ M2.5*6

MSP:60 độ M2.5*6

Giá: 50.000 đ 50.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M2*5

Mũi khoan tâm 60 độ M2*5

MSP:60 độ M2*5

Giá: 36.000 đ 36.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M1.5*4

Mũi khoan tâm 60 độ M1.5*4

MSP:60 độ M1.5*4

Giá: 36.000 đ 36.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 203 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 203 x 440mm

MSP:one-piece 203 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 178 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 178 x 440mm

MSP:one-piece 178 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 158 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 158 x 440mm

MSP:one-piece 158 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 140 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 140 x 440mm

MSP:one-piece 140 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 127 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 127 x 440mm

MSP:one-piece 127 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 117 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 117 x 440mm

MSP:one-piece 117 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 108 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 108 x 440mm

MSP:one-piece 108 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 89 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 89 x 440mm

MSP:one-piece 89 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 76 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 76 x 440mm

MSP:one-piece 76 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 64 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 64 x 440mm

MSP:one-piece 64 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 32 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 32 x 440mm

MSP:one-piece 32 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 38 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 38 x 440mm

MSP:one-piece 38 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 25 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 25 x 440mm

MSP:one-piece 25 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 51 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 51 x 440mm

MSP:one-piece 51 x 440mm

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 12

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 12"

MSP:SH12

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 10

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 10"

MSP:SH10

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 9

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 9"

MSP:SH9

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 8

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 8"

MSP:SH8

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 7

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 7"

MSP:SH7

Giá: Liên hệ

Lưỡi cắt gỗ 60 răng Makita P-67963 185 x 20 x 60T

Lưỡi cắt gỗ 60 răng Makita P-67963 185 x 20 x 60T

MSP:P-67963

Giá: 310.000 đ 310.000 đ