© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

Lưỡi cắt kim cương Korea Máy và thiết bị xây dựng Lưỡi cắt kim cương Máy khoan lấy mẫu bê tông Bộ mũi khoan rút lõi bê tông Máy & thiết bị Bơm màng Máy khuấy và phụ kiện Khớp nối nhanh PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX Dây dẫn khí nén Máy nén khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX MÁY CHÀ NHÁM TƯỜNG MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MŨI KHOAN TỪ MÁY KHOAN TỪ Máy chà nhám hơi Máy cắt gạch
0914 554 543
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0918 140 343

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 554 543 - 0918 946 927

Chúc mừng năm mới

Mũi vát mép HSS D40 x 12mm

Mũi vát mép HSS D40 x 12mm

MSP:VMD40 x 12mm

Giá: 580.000 đ 580.000 đ

Mũi vát mép HSS D35 x 12mm

Mũi vát mép HSS D35 x 12mm

MSP:VMD35 x 12mm

Giá: 440.000 đ 440.000 đ

Mũi vát mép HSS D30 x 12mm

Mũi vát mép HSS D30 x 12mm

MSP:VMD30 x 12mm

Giá: 290.000 đ 290.000 đ

Mũi vát mép HSS D25 x 10mm

Mũi vát mép HSS D25 x 10mm

MSP:VMD25 x 10mm

Giá: 220.000 đ 220.000 đ

Mũi vát mép HSS D20.5 x 10mm

Mũi vát mép HSS D20.5 x 10mm

MSP:VMD20.5 x 10mm

Giá: 160.000 đ 160.000 đ

Mũi vát mép HSS D18 x 10mm

Mũi vát mép HSS D18 x 10mm

MSP:VMD18 x 10mm

Giá: 145.000 đ 145.000 đ

Mũi vát mép HSS D16.5 x 10mm

Mũi vát mép HSS D16.5 x 10mm

MSP:VMD16.5 x 10mm

Giá: 135.000 đ 135.000 đ

Mũi vát mép HSS D14 x 10mm

Mũi vát mép HSS D14 x 10mm

MSP:VMD14 x 10mm

Giá: 120.000 đ 120.000 đ

Mũi vát mép HSS D12.4 x 8mm

Mũi vát mép HSS D12.4 x 8mm

MSP:VMD12.4 x 8mm

Giá: 110.000 đ 110.000 đ

Mũi vát mép HSS D10.4 x 6mm

Mũi vát mép HSS D10.4 x 6mm

MSP:VMD10.4 x 6mm

Giá: 90.000 đ 90.000 đ

Mũi vát mép HSS D8.3 x 6mm

Mũi vát mép HSS D8.3 x 6mm

MSP:VMD8.3 x 6mm

Giá: 74.000 đ 74.000 đ

Mũi vát mép HSS D6.3 x 6mm

Mũi vát mép HSS D6.3 x 6mm

MSP:VMD6.3 x 6mm

Giá: 60.000 đ 60.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M6*14

Mũi khoan tâm 60 độ M6*14

MSP: 60 độ M6*14

Giá: 140.000 đ 140.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M5*12

Mũi khoan tâm 60 độ M5*12

MSP:60 độ M5*12

Giá: 102.000 đ 102.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M4*10

Mũi khoan tâm 60 độ M4*10

MSP:60 độ M4*10

Giá: 60.000 đ 60.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M3*8

Mũi khoan tâm 60 độ M3*8

MSP:60 độ M3*8

Giá: 50.000 đ 50.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M2.5*6

Mũi khoan tâm 60 độ M2.5*6

MSP:60 độ M2.5*6

Giá: 50.000 đ 50.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M2*5

Mũi khoan tâm 60 độ M2*5

MSP:60 độ M2*5

Giá: 36.000 đ 36.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M1.5*4

Mũi khoan tâm 60 độ M1.5*4

MSP:60 độ M1.5*4

Giá: 36.000 đ 36.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M1*4

Mũi khoan tâm 60 độ M1*4

MSP:60 độ M1*4

Giá: 36.000 đ 36.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 50 x 75mm

MSP:MKTHK50 x 75mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan từ hợp kim 49 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 49 x 75mm

MSP:MKTHK49 x 75mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan từ hợp kim 48 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 48 x 75mm

MSP:MKTHK48 x 75mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan từ hợp kim 47 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 47 x 75mm

MSP:MKTHK47 x 75mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan từ hợp kim 46 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 46 x 75mm

MSP:MKTHK46 x 75mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan từ hợp kim 45 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 45 x 75mm

MSP:MKTHK45 x 75mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan từ hợp kim 44 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 44 x 75mm

MSP:MKTHK44 x 75mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan từ hợp kim 43 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 43 x 75mm

MSP:MKTHK43 x 75mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan từ hợp kim 42 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 42 x 75mm

MSP:MKTHK42 x 75mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan từ hợp kim 41 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 41 x 75mm

MSP:MKTHK41 x 75mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan từ hợp kim 40 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 40 x 75mm

MSP:MKTHK40 x 75mm

Giá: 1.320.000 đ 1.320.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 39 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 39 x 75mm

MSP:MKTHK39 x 75mm

Giá: 1.320.000 đ 1.320.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 38 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 38 x 75mm

MSP:MKTHK38 x 75mm

Giá: 1.320.000 đ 1.320.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 37 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 37 x 75mm

MSP:MKTHK37 x 75mm

Giá: 1.320.000 đ 1.320.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 36 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 36 x 75mm

MSP:MKTHK36 x 75mm

Giá: 1.320.000 đ 1.320.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 35 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 35 x 75mm

MSP:MKTHK35 x 75mm

Giá: 1.159.000 đ 1.159.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 34 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 34 x 75mm

MSP:MKTHK34 x 75mm

Giá: 1.159.000 đ 1.159.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 33 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 33 x 75mm

MSP:MKTHK33 x 75mm

Giá: 1.159.000 đ 1.159.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 32 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 32 x 75mm

MSP:MKTHK32 x 75mm

Giá: 1.159.000 đ 1.159.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 31 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 31 x 75mm

MSP:MKTHK31 x 75mm

Giá: 1.159.000 đ 1.159.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 30 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 30 x 75mm

MSP:MKTHK30 x 75mm

Giá: 920.000 đ 920.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 29 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 29 x 75mm

MSP:MKTHK29 x 75mm

Giá: 920.000 đ 920.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 28 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 28 x 75mm

MSP:MKTHK28 x 75mm

Giá: 920.000 đ 920.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 27 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 27 x 75mm

MSP:MKTHK27 x 75mm

Giá: 920.000 đ 920.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 26 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 26 x 75mm

MSP:MKTHK26 x 75mm

Giá: 920.000 đ 920.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 25 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 25 x 75mm

MSP:MKTHK25 x 75mm

Giá: 850.000 đ 850.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 24 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 24 x 75mm

MSP:MKTHK24 x 75mm

Giá: 850.000 đ 850.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 23 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 23 x 75mm

MSP:MKTHK23 x 75mm

Giá: 850.000 đ 850.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 22 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 22 x 75mm

MSP:MKTHK22 x 75mm

Giá: 850.000 đ 850.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 21 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 21 x 75mm

MSP:MKTHK21 x 75mm

Giá: 850.000 đ 850.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 20 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 20 x 75mm

MSP:MKTHK20 x 75mm

Giá: 850.000 đ 850.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 19 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 19 x 75mm

MSP:MKTHK19 x 75mm

Giá: 8.100.000 đ 810.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 18 x 75mm

Mũi khoan từ hợp kim 18 x 75mm

MSP:MKTHK18 x 75mm

Giá: 810.000 đ 810.000 đ

Mũi khoét hợp kim 200mm

Mũi khoét hợp kim 200mm

MSP:MKHK200

Giá: Liên hệ

Mũi khoét hợp kim 180mm

Mũi khoét hợp kim 180mm

MSP:MKHK180

Giá: Liên hệ

Mũi khoét hợp kim 150mm

Mũi khoét hợp kim 150mm

MSP:MKHK150

Giá: 670.000 đ 670.000 đ

Mũi khoét hợp kim 130mm

Mũi khoét hợp kim 130mm

MSP:MKHK130

Giá: 560.000 đ 560.000 đ

Mũi khoét hợp kim 120mm

Mũi khoét hợp kim 120mm

MSP:MKHK120

Giá: 500.000 đ 500.000 đ

Mũi khoét hợp kim 115mm

Mũi khoét hợp kim 115mm

MSP:MKHK115

Giá: 475.000 đ 475.000 đ

Mũi khoét hợp kim 110mm

Mũi khoét hợp kim 110mm

MSP:MKHK110

Giá: 450.000 đ 450.000 đ

Mũi khoét hợp kim 105mm

Mũi khoét hợp kim 105mm

MSP:MKHK105

Giá: 356.000 đ 356.000 đ

Mũi khoét hợp kim 100mm

Mũi khoét hợp kim 100mm

MSP:MKHK100

Giá: 320.000 đ 320.000 đ

Mũi khoét hợp kim 95mm

Mũi khoét hợp kim 95mm

MSP:MKHK95

Giá: 304.000 đ 304.000 đ

Mũi khoét hợp kim 90mm

Mũi khoét hợp kim 90mm

MSP:MKHK90

Giá: 288.000 đ 288.000 đ

Mũi khoét hợp kim 85mm

Mũi khoét hợp kim 85mm

MSP:MKHK85

Giá: 272.000 đ 272.000 đ

Mũi khoét hợp kim 80mm

Mũi khoét hợp kim 80mm

MSP:MKHK80

Giá: 256.000 đ 256.000 đ

Mũi khoét hợp kim 76mm

Mũi khoét hợp kim 76mm

MSP:MKHK76

Giá: 243.200 đ 243.200 đ

Mũi khoét hợp kim 75mm

Mũi khoét hợp kim 75mm

MSP:MKHK75

Giá: 240.000 đ 240.000 đ

Mũi khoét hợp kim 70mm

Mũi khoét hợp kim 70mm

MSP:MKHK70

Giá: 224.000 đ 224.000 đ

Mũi khoét hợp kim 69mm

Mũi khoét hợp kim 69mm

MSP:MKHK69

Giá: 220.800 đ 220.800 đ

Mũi khoét hợp kim 68mm

Mũi khoét hợp kim 68mm

MSP:MKHK68

Giá: 217.600 đ 217.600 đ

Mũi khoét hợp kim 67mm

Mũi khoét hợp kim 67mm

MSP:MKHK67

Giá: 214.400 đ 214.400 đ

Mũi khoét hợp kim 66mm

Mũi khoét hợp kim 66mm

MSP:MKHK66

Giá: 211.200 đ 211.200 đ

Mũi khoét hợp kim 65mm

Mũi khoét hợp kim 65mm

MSP:MKHK65

Giá: 208.000 đ 208.000 đ

Mũi khoét hợp kim 64mm

Mũi khoét hợp kim 64mm

MSP:MKHK64

Giá: 204.800 đ 204.800 đ

Mũi khoét hợp kim 63mm

Mũi khoét hợp kim 63mm

MSP:MKHK63

Giá: 201.600 đ 201.600 đ

Mũi khoét hợp kim 62mm

Mũi khoét hợp kim 62mm

MSP:MKHK62

Giá: 198.400 đ 198.400 đ

Mũi khoét hợp kim 61mm

Mũi khoét hợp kim 61mm

MSP:MKHK61

Giá: 195.200 đ 195.200 đ

Mũi khoét hợp kim 60mm

Mũi khoét hợp kim 60mm

MSP:MKHK60

Giá: 192.000 đ 192.000 đ

Mũi khoét hợp kim 59mm

Mũi khoét hợp kim 59mm

MSP:MKHK59

Giá: 188.800 đ 188.800 đ

Mũi khoét hợp kim 58mm

Mũi khoét hợp kim 58mm

MSP:MKHK58

Giá: 185.600 đ 185.600 đ

Mũi khoét hợp kim 57mm

Mũi khoét hợp kim 57mm

MSP:MKHK57

Giá: 182.400 đ 182.400 đ

Mũi khoét hợp kim 56mm

Mũi khoét hợp kim 56mm

MSP:MKHK56

Giá: 179.200 đ 179.200 đ

Mũi khoét hợp kim 55mm

Mũi khoét hợp kim 55mm

MSP:MKHK55

Giá: 176.000 đ 176.000 đ

Mũi khoét hợp kim 54mm

Mũi khoét hợp kim 54mm

MSP:MKHK54

Giá: 172.800 đ 172.800 đ

Mũi khoét hợp kim 53mm

Mũi khoét hợp kim 53mm

MSP:MKHK53

Giá: 169.600 đ 169.600 đ

Mũi khoét hợp kim 52mm

Mũi khoét hợp kim 52mm

MSP:MKHK52

Giá: 166.400 đ 166.400 đ

Mũi khoét hợp kim 51mm

Mũi khoét hợp kim 51mm

MSP:MKHK51

Giá: 163.200 đ 163.200 đ

« 1 2 3 4 5 »

Mũi vát mép HSS D40 x 12mm

Mũi vát mép HSS D40 x 12mm

MSP:VMD40 x 12mm

Giá: 580.000 đ 580.000 đ

Mũi vát mép HSS D35 x 12mm

Mũi vát mép HSS D35 x 12mm

MSP:VMD35 x 12mm

Giá: 440.000 đ 440.000 đ

Mũi vát mép HSS D30 x 12mm

Mũi vát mép HSS D30 x 12mm

MSP:VMD30 x 12mm

Giá: 290.000 đ 290.000 đ

Mũi vát mép HSS D25 x 10mm

Mũi vát mép HSS D25 x 10mm

MSP:VMD25 x 10mm

Giá: 220.000 đ 220.000 đ

Mũi vát mép HSS D20.5 x 10mm

Mũi vát mép HSS D20.5 x 10mm

MSP:VMD20.5 x 10mm

Giá: 160.000 đ 160.000 đ

Mũi vát mép HSS D18 x 10mm

Mũi vát mép HSS D18 x 10mm

MSP:VMD18 x 10mm

Giá: 145.000 đ 145.000 đ

Mũi vát mép HSS D16.5 x 10mm

Mũi vát mép HSS D16.5 x 10mm

MSP:VMD16.5 x 10mm

Giá: 135.000 đ 135.000 đ

Mũi vát mép HSS D14 x 10mm

Mũi vát mép HSS D14 x 10mm

MSP:VMD14 x 10mm

Giá: 120.000 đ 120.000 đ

Mũi vát mép HSS D12.4 x 8mm

Mũi vát mép HSS D12.4 x 8mm

MSP:VMD12.4 x 8mm

Giá: 110.000 đ 110.000 đ

Mũi vát mép HSS D10.4 x 6mm

Mũi vát mép HSS D10.4 x 6mm

MSP:VMD10.4 x 6mm

Giá: 90.000 đ 90.000 đ

Mũi vát mép HSS D8.3 x 6mm

Mũi vát mép HSS D8.3 x 6mm

MSP:VMD8.3 x 6mm

Giá: 74.000 đ 74.000 đ

Mũi vát mép HSS D6.3 x 6mm

Mũi vát mép HSS D6.3 x 6mm

MSP:VMD6.3 x 6mm

Giá: 60.000 đ 60.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M6*14

Mũi khoan tâm 60 độ M6*14

MSP: 60 độ M6*14

Giá: 140.000 đ 140.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M5*12

Mũi khoan tâm 60 độ M5*12

MSP:60 độ M5*12

Giá: 102.000 đ 102.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M4*10

Mũi khoan tâm 60 độ M4*10

MSP:60 độ M4*10

Giá: 60.000 đ 60.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M3*8

Mũi khoan tâm 60 độ M3*8

MSP:60 độ M3*8

Giá: 50.000 đ 50.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M2.5*6

Mũi khoan tâm 60 độ M2.5*6

MSP:60 độ M2.5*6

Giá: 50.000 đ 50.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M2*5

Mũi khoan tâm 60 độ M2*5

MSP:60 độ M2*5

Giá: 36.000 đ 36.000 đ

Mũi khoan tâm 60 độ M1.5*4

Mũi khoan tâm 60 độ M1.5*4

MSP:60 độ M1.5*4

Giá: 36.000 đ 36.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 203 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 203 x 440mm

MSP:one-piece 203 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 178 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 178 x 440mm

MSP:one-piece 178 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 158 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 158 x 440mm

MSP:one-piece 158 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 140 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 140 x 440mm

MSP:one-piece 140 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 127 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 127 x 440mm

MSP:one-piece 127 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 117 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 117 x 440mm

MSP:one-piece 117 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 108 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 108 x 440mm

MSP:one-piece 108 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 89 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 89 x 440mm

MSP:one-piece 89 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 76 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 76 x 440mm

MSP:one-piece 76 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 64 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 64 x 440mm

MSP:one-piece 64 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 32 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 32 x 440mm

MSP:one-piece 32 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 38 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 38 x 440mm

MSP:one-piece 38 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 25 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 25 x 440mm

MSP:one-piece 25 x 440mm

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 51 x 440mm

Mũi khoan rút lõi bê tông one-piece 51 x 440mm

MSP:one-piece 51 x 440mm

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 12

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 12"

MSP:SH12

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 10

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 10"

MSP:SH10

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 9

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 9"

MSP:SH9

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 8

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 8"

MSP:SH8

Giá: Liên hệ

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 7

Bộ Mũi khoan rút lõi bê tông 7"

MSP:SH7

Giá: Liên hệ

Lưỡi cắt gỗ 60 răng Makita P-67963 185 x 20 x 60T

Lưỡi cắt gỗ 60 răng Makita P-67963 185 x 20 x 60T

MSP:P-67963

Giá: 310.000 đ 310.000 đ